រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនរមូរសក់មានក្រាសស៊េរី EH-HT40-K615

ម៉ាស៊ីនរមូរសក់មានក្រាសស៊េរី EH-HT40-K615

សីតុណ្ហភាពអតិបរមា 180 ⁰c
ការកំណត់សីតុណ្ហភាព បិទ-140-180
ទំហំតួម៉ាស៊ីន (ទទឹង x កម្ពស់ x ជម្រៅ) 67 x 298 x 52 mm
ទំហំដែកកៀប ø 32 mm
វត្ថុធាតុដើមនៃបន្ទះកៀប ស្រោប Alumite
អាចប្រើប្រាស់បានក្នុងរយៈពេល (ឡើងដល់ 100 ⁰c) 60 វិនាទី
ប្រវែងខ្សែភ្លើង 2 ម៉ែត្រ
ដង្កៀបចាប់សក់ មាន