រូបភាពរបស់ ES-LT20-S751
មុខកាត់កណ្ដាលតម្រឹមឌុប បី
ស្រោបអ៊ីណុក
ស្លាបកណ្ដាលកាត់ឌុប
ស្លាបខាងក្នុង WES9068
ក្រឡាអាចកាត់គ្រប់កន្លែង
ក្បាលវិលបានគ្រប់ទិស
មុខងារជ្រើសរើសការបង្វិល
អាចលាងសម្អាតបាន
មុខងារសម្អាតដោយសំឡេងរំញ័រ
ល្បឿនម៉ូទ័រ (cpm) ម៉ូទ័រលីនេអ៊ែរ​13,000
រយៈពេលដំណើរការ (នាទី) 45
រយៈពេលសាកថ្ម (ម៉ោង) 1
ដំណើរការមាន/ឥតខ្សែ
តង់ស្យុងសកល
ពន្លឺបង្ហាញសញ្ញា LED
ពន្លឺបង្ហាញស្ថានភាពសាកថ្ម
ម៉ាស៊ីនតម្រឹម
កាបូបសម្រាប់ដាក់ពេលធ្វើដំណើរ កាបូប
ស្រោបខាងក្រៅ WES9087