រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនកោរពុកមាត់សាកថ្ម ES-SA40-K453
លេខម៉ូដែល ES-SA40
រយៈពេលសាកថ្ម 8 ម៉ោង
សើម/ស្ងួត មាន
វិមាត្រ (H x W x D) 9.7 x 3.6 x 3.6 ស.ម​
ទម្ងន់ 200 ក្រាម