រូបភាពរបស់ កាមេរ៉ាឌីជីថលឥតកញ្ចក់ Single Lens LUMIX DC-GF10

កាមេរ៉ាឌីជីថលឥតកញ្ចក់ Single Lens LUMIX DC-GF10

ប្រភេទ ប្រភេទ កាមេរ៉ាឌីជីថលឥតកញ្ចក់ Single Lens
Recording media កាតអង្គចងចាំ microSD,កាតអង្គចងចាំ microSDHC,កាតអង្គចងចាំ microSDXC
(ឆបនឹង UHS-I UHS ល្បឿនក្រុមទី 3 ស្តង់ដារ microSDHC / កាតអង្គចងចាំ microSDXC)
Image sensor size 17.3 x 13.0 mm (ក្នុងសមាមាត្រ 4:3)
ជើងភ្ជាប់កែវ (mount) ស្តង់ដារជើងភ្ជាប់កែវ Micro Four Thirds
IMAGE SENSOR ប្រភេទ សេនស័រ Live MOS
ប្រសិទ្ធភាពភីកសែលរបស់កាមេរ៉ា 16.00 មេហ្គាភិចសែល
ចម្រោះពណ៌ (Color filter) ចម្រោះពណ៌ចម្បង
ប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយធូលី តម្រងនៃរលកសំឡេងលឿនខ្លាំង
ប្រព័ន្ធថត Aspect ratio 4:3, 3:2, 16:9, 1:1
គុណភាពរូបភាព RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard
MPO+Fine / MPO+Standard (ជាមួយកែវ 3D ក្នុងស្តង់ដារប្រព័ន្ធ Micro Four Thirds)
គំរូ​ពណ៌ (Color Space) sRGB, AdobeRGB
Continuous recordable time (Motion picture)** AVCHD [FHD/50p] [FHD/50i]៖ ប្រហែល 60 នាទីដោយប្រើ H-FS12032 / H-FS35100 / H-PS14042
MP4 [4K/30p, 4K/25p]៖ ប្រហែល 40 នាទីដោយប្រើ H-FS12032 / H-FS35100 / H-PS14042
ពេលវេលាថតជាក់ស្តែង (រូបចលនា) AVCHD [FHD/50p] [FHD/50i]៖ ប្រហែល 30 នាទីដោយប្រើ H-FS12032 / H-FS35100 / H-PS14042
MP4 [4K/30p, 4K/25p]៖ ប្រហែល 20 នាទីដោយប្រើ H-FS12032 / H-FS35100 / H-PS14042
Recording File Format រូបភាពនៅនឹង JPEG (DCF, Exif 2.3), RAW, MPO (នៅពេលភ្ជាប់កែវ 3D ក្នុងស្តង់ដារប្រព័ន្ធ Micro Four Third)
រូបថតកម្រិត 4K MP4
Motion picture AVCHD (ទម្រង់សំឡេង៖ Dolby Audio 2ch), MP4 (ទម្រង់សំឡេង៖ AAC 2ch)
ទំហំឯកសារ (ភីកសែល) រូបភាពនៅនឹង [4:3] 4592x3448(L) / 3232x2424(M) / 2272x1704(S) / 1824x1368 (នៅពេលភ្ជាប់កែវ 3D ក្នុងស្តង់ដារប្រព័ន្ធ Micro Four Third)
[3:2] 4592x3064(L) / 3232x2160(M) / 2272x1520(S) / 1824x1216 (នៅពេលភ្ជាប់កែវ 3D ក្នុងស្តង់ដារប្រព័ន្ធ Micro Four Third)
[16:9] 4592x2584(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S) / 1824x1024 (នៅពេលភ្ជាប់កែវ 3D ក្នុងស្តង់ដារប្រព័ន្ធ Micro Four Third)
[1:1] 3424x3424(L) / 2416x2416(M) / 1712x1712(S) / 1712x1712 (នៅពេលភ្ជាប់កែវ 3D ក្នុងស្តង់ដារប្រព័ន្ធ Micro Four Third)
Motion picture MP4** [4K] 3840x2160, 4K/30p: 100Mbps
[4K] 3840x2160, 4K/24p: 100Mbps
[Full HD] 1920x1080, FHD/60p: 28Mbps
[Full HD] 1920x1080, FHD/30p: 20Mbps
[HD] 1280x720, HD/30p: 10Mbps
[HD] 1280x720, HD/25p: 10Mbps
AVCHD** [Full HD] 1920x1080,FHD/50p: 28Mbps, 50p recording
[Full HD] 1920x1080,FHD/50i: 17Mbps, 50i recording
[Full HD] 1920x1080,FHD/25p: 24Mbps, 50i recording (sensor output is 25fps)
[Full HD] 1920x1080,FHD/24p: 24Mbps, 24p recording
មុខងារ WiFi WiFi IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (1-11 ch), Wi-Fi / WPA / WPA2, Infrastructure mode
ការភ្ជាប់កូដ QR / ការភ្ជាប់ដោយគ្មានពាក្យសម្ងាត់ មាន / មាន (បើក / បិទ អាចជ្រើសរើសបាន)
FOCUS ប្រភេទ ប្រព័ន្ធ AF ពណ៌បញ្ច្រាស
DFD technology មាន
Post Focus មាន
Focus Stacking មាន
Focus mode AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous) / MF
AF mode Face/Eye Detection / Tracking / 49-Area / Custom Multi / 1-Area / Pinpoint
(Full area touch is available)
AF detective range EV -4 - 18 (ដូច ISO100)
ពន្លឺផ្កាយ AF មាន
AF assist lamp មាន
ការចាក់សោ AF កំណត់ប៊ូតុង Fn ក្នុងម៉ឺនុយផ្ទាល់ខ្លួនទៅការចាក់សោ AF
ផ្សេងៗ AF-ON (One Shot AF), Shutter AF, Half Press Release, Quick AF, Continuous AF (during motion picture recording), AF+MF, MF Assist, Touch MF Assist, Focus Peaking, Touch AF/AE Function, Touch Shutter
ការគ្រប់គ្រងកម្រិតពន្លឺ (EXPOSURE CONTROL) ប្រព័ន្ធវាស់ពន្លឺ ប្រព័ន្ធចាប់លំនាំច្រើន 1728 តំបន់
Light metering mode Multiple / Center Weighted / Spot
Metering range EV 0 - 18 (កែវ F2.0, ដូច ISO100)
Exposure mode កម្មវិធី AE អាទិភាពរន្ធពន្លឺ AE សន្ទះបិទបើកហ្វីលកាមេរ៉ា AE អាទិភាព​ បញ្ជាដោយដៃ
កម្រិតពន្លឺ ISO (Standard Output Sensitivity) Auto / Intelligent ISO / 100 (Extended) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (Changeable to 1/3 EV step)
(Up to ISO3200 in motion picture recording)
Exposure compensation ជំហាន 1/3 EV ±5EV (±3EV សម្រាប់រូបភាពមានចលនា)
ការចាក់សោ AE កំណត់ប៊ូតុង Fn នៅក្នុងម៉ឺនុយផ្ទាល់ខ្លួនទៅសោ AE
WHITE BALANCE White balance Auto / Daylight / Cloudy / Shade / Incandescent / Flash / White Set 1, 2, 3, 4 / Color temperature setting
White balance adjustment Blue/Amber bias, Magenta/Green bias
Color temperature setting 2500 - 10000K ក្នុង 100K
ថតរូប (SHUTTER) ប្រភេទ Single curtain focal plane shutter / Electronic shutter
ល្បឿនថត Still image: Time (Max. 60 second), 1/16,000 - 60 (Shutter type Auto)
Motion picture: 1/16,000 - 1/25
កំណត់ម៉ោងដោយខ្លួនឯង 10 វិនាទី, រូបភាព 3 សន្លឹក / 2 វិនាទី / 10 វិនាទី
BRACKET AE bracket 3, 5, 7 images in 1/3, 2/3 or 1 EV step, max. ±3 EV, single/burst
White balance bracket 3 images in blue/amber axis or in magenta/green axis
ថតប៉ាណូរ៉ាម៉ា ថតប៉ាណូរ៉ាម៉ា មាន ((Standard / Wide / Self Shot Mode)
BURST SHOOTING ល្បឿនលឿនឥតឈប់ [Mechanical shutter]
AFS: H: 5.8 frames/sec, M: 4 frames/sec (with Live View), L: 2 frames/sec (with Live View)
AFC: H: 5 frames/sec (in 1-area-focusing AF mode), M: 5 frames/sec (with Live View), L: 2 frames/sec (with Live View)
[Electronic shutter]
AFS: H: 10 frames/sec, M: 4 frames/sec (with Live View), L: 2 frames/sec (with Live View)
AFC: H: 6 frames/sec, M: 6 frames/sec (with Live View), L: 2 frames/sec (with Live View)
ចំនួនរូបភាពដែលអាចថតបាន លើសពី 15 រូបភាព (នៅពេលមានឯកសារប្រភេទ RAW ជាមួយល្បឿនពិសេស)
លើសពី 100 រូបភាព (នៅពេលគ្មានឯកសារប្រភេទ RAW)
(អាស្រ័យទៅតាមប្រភេទកាតអង្គចងចាំ សមាមាត្រ ទំហំរូបភាពនិងការបង្រួមឯកសារ)
រូបថតកម្រិត 4K** ល្បឿនលឿនឥតឈប់ ការថតចំនួនច្រើនរយៈពេលខ្លីកម្រិត 4K៖ 30 ហ្វ្រេម/វិនាទី, ការថតចំនួនច្រើនរយៈពេលខ្លីកម្រិត 4K (S/S)៖ 30 ហ្វ្រេម/វិនាទី, ការថតចំនួនច្រើនរយៈពេលខ្លីមុនកម្រិត 4K៖ 30 ហ្វ្រេម/វិនាទី, ប្រហែល 2 វិនាទី ការថតចំនួនច្រើនរយៈពេលខ្លីកម្រិត 4K (មុំធំទូលាយ)៖ 15 ហ្វ្រេម/វិនាទី (ក្នុងម៉ូដស្វ័យថត)
ព័ត៌មានទម្រង់ Exif មាន (រូបភាព JPEG នីមួយៗដែលច្រឹបចេញពីឯកសារកម្រិត 4K អនុវត្តតាម EXIF។)
Marking function មាន in 4K Burst (S/S) mode)
TIME LAPSE SHOT TIME LAPSE SHOT មាន
STOP MOTION ANIMATION STOP MOTION ANIMATION មាន
ពន្លឺបាញ់ (FLASH) ប្រភេទពន្លឺបាញ់ ពន្លឺបាញ់មាន​ TTL, ដូច GN5.6 (ISO200 ・m) / ដូច GN4.0 (ISO100 ・m) (ឯកសារយោង), មានមុខងារលោតចេញផ្ទាំង Pop-up
Flash mode Auto*, Auto/Red-eye Reduction*, Forced On, Forced On/Red-eye Reduction, Slow Sync., Slow Sync./Red-eye Reduction, Forced Off *For iA, iA+ only.
ល្បឿននៃសមកាលកម្ម តិចជាង 1/50 វិនាទី
ការលៃតម្រូវលទ្ធផលពន្លឺបាញ់ (Flash output adjustment) 1/3EV ជំហាន ±2EV
សមកាលកម្មនៃពន្លឺបាញ់ (Flash synchronization) 1st Curtain Sync., 2nd Curtain Sync.
SILENT MODE SILENT MODE មាន
rear monitor ប្រភេទ ម៉ូនីទ័រ TFT LCD ដោយប្រើមុខងារបញ្ជាប៉ះស្តាទិក, ម៉ូនីទ័រអាចផ្អៀងបាន
ទំហំម៉ូនីទ័រ 3.0-inch (7.5cm) / 3:2 aspect
ភីកសែល ប្រហែល 1,040k dots
តំបន់មើលឃើញធំទូលាយ (Filed of view) ប្រហែល 100%
កែតម្រូវម៉ូនីទ័រ (Monitor adjustment) Brightness, Contrast, Saturation, Red Tint, Blue Tint
ម៉ូដ LIVE VIEW Digital zoom 2x, 4x
ការបំប្លែងតេឡេហ្វូតូបន្ថែម រូបភាពនៅនឹង៖ អតិ. ល្បឿន 2x
រូបមានចលនា៖ 2.4x (FHD), 3.6x (HD)
មុខងារផ្សេងទៀត Level Gauge, Real-time Histogram, Guide Lines (3 patterns), Center Marker, Highlight display (Still image / motion picture), Zebra pattern (Still image / motion picture)
មុខងារកំណត់ទិសដៅ មុខងារកំណត់ទិសដៅ មាន
ថតខ្លួនឯង Self Shot Mode មាន (Single, Self timer: 1, 2, 3 or 4 images, 4K PHOTO, Panorama, Night Self Shot mode)
ថតរូប (SHUTTER) Shutter Button, Touch, Face Shutter, Buddy Shutter
ឥទ្ធិពល ស្បែកស្រទន់៖ 10 កម្រិត, ជ្រើសរើសចម្រោះ៖ Expressive / Retro / High Key / Monochrome / Toy Effect, Background Control: ម៉ូតដកចេញពីចំណុចចាប់រួបភាព / សម្អាត, ធ្វើអោយស្ដើង៖ 10 កម្រិត
ប៊ូតុងមុខងារ ថត 4K Photo Mode / Post Focus / Wi-Fi / Q.MENU / AF/AE LOCK / AF-ON / Preview / One Push AE / Touch AE / Level Gauge / Zoom Control / Cursor Button Lock / Photo Style / Filter Select / Aspect Ratio / Picture Size / Quality / Sensitivity / Metering Mode / Bracket / Focus Mode / i. Dynamic / i. Resolution / HDR / Shutter Type / Flash Mode / Flash Adjust. / Ex. Tele Conv. / Digital Zoom / Stabilizer / Snap Movie / Motion Pic. Set / Picture Mode / Silent Mode / Peaking / Histogram / Guide Line / Zebra Pattern / Monochrome Live View / Rec Area / Step Zoom / Zoom Speed / Touch Screen / Restore to Default
ចាក់ Wi-Fi / Favorite / Print Set / Protect / Delete Single / Off / Restore to Default
ស្តាយល៍រូបថត ស្តាយល៍រូបថត ស្តង់ដារ / រស់រវើក / ធម្មជាតិ / ម៉ូណូក្រូម / L. ម៉ូណូក្រូម / ទស្សនីយភាព / រូបបញ្ឈរ / ផ្ទាល់ខ្លួន
ការគ្រប់គ្រងមានភាពច្នៃប្រឌិត ការគ្រប់គ្រងមានភាពច្នៃប្រឌិត (Creative Control) Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Rough Monochrome* / Silky Monochrome* / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect / Soft Focus* / Fantasy / Star Filter* / One Point Color / Sunshine*
*For photos only.
PLAYBACK Playback function 30-thumbnail display, 12-thumbnail display, Calendar display, Zoomed playback (Max. 16x), Slideshow (All / Picture Only / Video Only, duration & effect is selectable), Playback Mode (Normal / Picture Only / Video Only), Location Logging, Beauty Retouch (Aesthetic Retouch / Foundation / Make Up Retouch / Smile), RAW Processing, 4K PHOTO Bulk Saving, Light Composition, Clear Retouch, Title Edit, Text Stamp, Video Divide, Time Lapse Video, Stop Motion Video, Resize, Cropping, Rotate, Rotation Display, Favorite, DPOF Print Set, Protect, Face Recognition Edit, Picture Sort, Creating Still Pictures from a Motion Picture
ការលុប / ការការពាររូប ការការពារ ទោល ច្រើន ឬបោះបង់
លុប Single / Multi / All / Except Favorite
បោះពុម្ព ព្រីនផ្ទាល់ អាចប្រើ PictBridge បាន
ផ្ទៃ USB USB 2.0 Micro-B
HDMI TypeA, USB Type-C, Remote Input (φ2.5mm), External microphone Input (φ3.5mm), Headphone Output (φ3.5mm) microHDMI TypeD / តំណ VIERA
វីដេអូ៖ ស្វ័យប្រវត្តិ / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 576p
សំឡេង៖ ស្តេរ៉េអូ
លទ្ធផលវីដេអូសំឡេង គ្មាន
មីក្រូហ្វូន ស្តេរ៉េអូ មុខងារលុបសំឡេងខ្យល់៖ បិទ / ស្តង់ដារ / ខ្ពស់
ឧបករណ៍បំពងសំឡេង Monaural
ភាសា ភាសា OSD ភាសាអង់គ្លេស ចិន (បុរាណ) ចិន (ធម្មតា)​ ថៃ អារ៉ាប់​ ពែរ្ស វៀតណាម
ទូទៅ ថាមពល ថ្ម ដុំថ្មសាកប្រភេទ Li-ion (7.2V, 680mAh, 4.9Wh) (ភ្ជាប់មកជាមួយ)
ការសាកថាមពល USB
កម្រិតថ្ម (ស្តង់ដារ CIPA) ប្រហែល 210 រូបភាពដោយប្រើ H-FS12032 / H-FS35100
ប្រហែល 200 រូបភាពដោយប្រើ H-PS14042
វិមាត្រ / ទម្ងន់ វិមាត្រ (ទទឹង x កម្ពស់ x ជម្រៅ) 106.5 x 64.6 x 33.3 mm / 4.2 x 2.55 x 1.32 អ៊ីញ (ដោយមិនរាប់បញ្ចូលការលយចេញ)
ទម្ងន់ Approx. 270g / 0.60 lb (microSD card, Battery, Body)
Approx. 240g / 0.53 lb (Body only)
Approx. 337g / 0.75 lb (microSD card, Battery, H-FS12032 lens included)
Approx. 365g / 0.81 lb (microSD card, Battery, H-PS14042 lens included)
Approx. 405g / 0.90 lb (microSD card, Battery, H-FS35100 lens included)
Approx. 472g / 1.04 lb (microSD card, Battery, H-FS12032 + H-FS35100 lenses included)
មជ្ឈដ្ឋានដំណើរការ សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ 0oC ទៅ 40oC (32oF ទៅ 104oF)
កម្រិតសំណើមពេលដំណើរការ 10%RH រហូតដល់ 80%RH
គ្រឿងភ្ជាប់បន្ថែមស្តង់ដារ កម្មវិធី ・ កម្មវិធីកែ និងចាក់រូបភាពនៅលើកុំព្យូទ័រមិនត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយកាមេរ៉ានេះទេ។ ដើម្បីធ្វើបែបនេះ, PHOTOfunSTUDIO គឺអាចទាញយកបាននៅវ៉ិបសាយថ៍របស់ Panasonic ដោយប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រភ្ជាប់ទៅអ៊ិនធឺណិត។
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs99pe.html (សម្រាប់ Windows)
・ សូហ្វវែរដែលបំលែងឯកសារទម្រង់ RAW លើកុំព្យូទ័រមិនបានភ្ជាប់ជាមួយកាមេរ៉ានេះទេ។ ដើម្បីធ្វើបែបនេះ SILKYPIX Developer Studio អាចទាញយកបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ Ichikawa Soft Laboratory ដោយប្រើកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់ជាមួយអ៊ីនធឺណិត។
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ (សម្រាប់ Windows / Mac)
គ្រឿងភ្ជាប់បន្ថែមស្តង់ដារ DC-GF10K Kit
ដុំសាកថ្ម (អាដាប់ទ័រ AC ខ្សែភ្ជាប់ USB ភ្ជាប់មកជាមួយ) ដុំថ្មសាក ខ្សែភ្ជាប់ USB ខ្សែស្ពាយលើស្មា គម្របកែវ
・ ការណែនាំប្រតិបត្តិការ DC-GF10 សម្រាប់មុខងារកំពូលអាចទាញយកបាននៅវ៉ិបសាយថ៍ Panasonic LUMIX Customer Support Site ដោយប្រើប្រាស់ PC ទូរសព្ទដៃ ឬថេប្លែតដោយភ្ជាប់ទៅអ៊ិនធឺណិត។
កែវ 1 ដែលអាចប្ដូរឆ្លាស់គ្នាបាន ឈ្មោះកែវ LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.
ការបង្កើតកែវ 8 ធាតុក្នុង 7 ក្រុម (កែវអាស្វែរ 3 កែវ ED 1)
ការស្រោបណាណូលើកញ្ចក់កែវ -
ជើងភ្ជាប់ ស្តង់ដារជើងភ្ជាប់កែវ Micro Four Thirds
មុខងាររក្សាលំនឹងរូបភាពបែបអុបទិក មាន (MEGA O.I.S.)
ប្រវែងប្រសព្វ (Focal Length) f=12-32mm (កាមេរ៉ា 35mm ដូច 24-64mm)
ប្រភេទរន្ធពន្លឺ គម្របសន្ទះបិទបើកចំនួន 7 / សន្ទះរន្ធពន្លឺមូល
រន្ធពន្លឺអតិបរមា (Max. Aperture) F3.5(Wide) - F5.6(Tele)
រន្ធពន្លឺអប្បបរមា (Mini. Aperture) F22
ចម្ងាយផ្ដោតដែលជិតបំផុត (Closest Focusing Distance) 0.20m/0.66ft (ត្រង់ប្រវែងប្រសព្វ12-20mm) / 0.30m/0.98ft (ត្រង់ប្រវែងប្រសព្វ 21-32mm)
ការពង្រីកអតិបរមា (Max. magnification) ប្រហែល 0.13x / 0.26x (ដូចកាមេរ៉ា 35mm)
មុំទិដ្ឋភាពអង្កត់ទ្រូង (Diagonal Angle of View) 84°(Wide) ទៅ 37°(TELE)
ទូទៅ ទំហំតម្រង 37mm / 1.5in
បន្ទាត់ផ្ចិតអតិបរមា φ55.5mm / 2.2in
ប្រវែងសរុប ប្រហែល 24mm / 0.94in (ពីចុងកែវទៅចំហៀងបាតនៃជើង (mount) ភ្ជាប់កែវ)
ទម្ងន់ [g] ប្រហែល 70g (មិនរាប់បញ្ចូលគម្របកែវ គម្របក្រោយកែវ)
ទម្ងន់ [oz] ប្រហែល 2.47oz (មិនរាប់បញ្ចូលគម្របកែវ គម្របក្រោយកែវ)
ផ្សេងៗ គម្របកែវ, គម្របកែវខាងក្រោយ
កំណត់ចំណាំ កំណត់ចំណាំ ** អំពីការថតរូបចលនា / ការថតរូបថតកម្រិត 4K
- ប្រើកាត់ដែលមាន SD Speed Class ជាមួយនឹង "Class 4" ឬខ្ពស់ជាងនេះ នៅពេលថតរូបភាពមានចលនានៅក្នុងទម្រង់ [AVCHD] ឬ [MP4(ក្រោម 28Mbps)]។
- ប្រើកាតជាមួយ SD Speed Class ជាមួយ "UHS-I UHS ល្បឿនក្រុមទី 3 (U3)" នៅពេលថតរូបមានចលនាជា [MP4] ក្នុង [4K] ឬ [រូបថតកម្រិត 4K]។
(ចំណាត់ថ្នាក់ល្បឿន SD គឺជាស្ដង់ដារល្បឿនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសរសេរជាបន្តបន្ទាប់។)
- ការថតបញ្ឈប់នៅពេលរយៈពេលថតបន្តបន្ទាប់លើសពី 20 នាទីជា [FHD/60p] [FHD/50p] [FHD/50i]។
- ការថតបញ្ឈប់នៅពេលរយៈពេលថតបន្តបន្ទាប់លើសពី 5 នាទីជា [MP4] ក្នុង [4K] និង [រូបថតកម្រិត 4K]។
- រូបភាពមានចលនា MP4 ដែលមាន [MP4] ក្នុងកម្រិត [4K]៖
- នៅពេលប្រើប្រាស់កាតអង្គចងចាំ microSDHC ៖ អ្នកអាចបន្តថតដោយគ្មានការរំខាន ទោះបីជាឯកសារមានទំហំលើស 4 GB ក៏ដោយ ប៉ុន្តែឯកសាររូបភាពមានចលនានឹងត្រូវបានបែងចែក និងថត/ចាក់ថយក្រោយដាច់ដោយឡែក។
- នៅពេលប្រើប្រាស់កាតអង្គចងចាំ microSDXC ៖ អ្នកអាចថតរូបភាពមានចលនានៅក្នុងឯកសារតែមួយ។
- រូបភាពមានចលនា MP4 ដែលមាន [MP4] ក្នុងកម្រិត [FHD] [HD]៖
- អ្នកអាចបន្តថតដោយគ្មានការរំខានបើទោះជាទំហំឯកសារលើស 4 GB ឬ 30 នាទី ប៉ុន្តែឯកសាររូបភាពមានចលនានឹងត្រូវបែងចែក និងថត/ចាក់ឡើងវិញដោយឡែក។
- នៅពេលសីតុណ្ហភាពជុំវិញមានកម្រិតខ្ពស់ ឬការថតដែលបន្តត្រូវបានធ្វើឡើង កាមេរ៉ាអាចនឹងបញ្ឈប់ការថត ដើម្បីការពារខ្លួន។ សូមរង់ចាំរហូតទាល់តែកាមេរ៉ាចុះត្រជាក់។
*** សម្រាប់លទ្ធផល [4K] សូមប្រើខ្សែ HDMI ដែលមានឡូហ្គោ HDMI លើវា ហើយដែលមានពិពណ៌នាថា "ឆបគ្នាកម្រិត 4K"។