រូបភាពរបស់ កាមេរ៉ា LUMIX កែវទោលឥតកញ្ចក់ស៊េរី DC-GX9K

កាមេរ៉ា LUMIX កែវទោលឥតកញ្ចក់ស៊េរី DC-GX9K

ប្រព័ន្ធរក្សាលំនឹងរូបភាព ប្រភេទផ្លាស់ប្តូរឧបករណ៏រូបភាព (5-axis / 4-stop*), Dual I.S. ត្រូវគ្នា
*យោងលើបទដ្ឋាន CIPA[ទិសដៅ Yaw/Pitch ៖ ចម្ងាយផ្ចង់ f=60មម (ដូចកាមេរ៉ា 35មម f=120មម), ពេល H-FS12060 ត្រូវបានប្រើ។]
STOP MOTION ANIMATION មាន
SILENT MODE មាន
មុខងារកំណត់ទិសដៅ មាន
ស្តាយល៍រូបថត Standard / Vivid / Natural / Monochrome / L. Monochrome / L. Monochrome D / Scenery / Portrait / Custom
ការគ្រប់គ្រងមានភាពច្នៃប្រឌិត Expressive / Retro / Old Days / High Key / Low Key / Sepia / Monochrome / Dynamic Monochrome / Rough Monochrome* / Silky Monochrome* / Impressive Art / High Dynamic / Cross Process / Toy Effect / Toy Pop / Bleach Bypass / Miniature Effect / Soft Focus* / Fantasy / Star Filter* / One Point Color / Sunshine*
*For photos only.
កំណត់ចំណាំ ** អំពីការថតរូបចលនា / ការថតរូបថតកម្រិត 4K
- ប្រើកាត់ដែលមាន SD Speed Class ជាមួយនឹង "Class 4" ឬខ្ពស់ជាងនេះ នៅពេលថតរូបភាពមានចលនានៅក្នុងទម្រង់ [AVCHD] ឬ [MP4(ក្រោម 28Mbps)]។
- ប្រើកាតជាមួយ SD Speed Class ជាមួយ "UHS-I UHS ល្បឿនក្រុមទី 3 (U3)" នៅពេលថតរូបមានចលនាជា [MP4] ក្នុង [4K] ឬ [រូបថតកម្រិត 4K]។
(ចំណាត់ថ្នាក់ល្បឿន SD គឺជាស្ដង់ដារល្បឿនដែលពាក់ព័ន្ធនឹងការសរសេរជាបន្តបន្ទាប់។)
- ការថតឈប់នៅពេលដែលពេលវេលាថតបន្តលើសពី 29 នាទី និង 59 វិនាទី ឬទំហំឯកសារលើសពី 4GB ជាមួយ [MP4] ក្នុង [FHD] [HD]។
- ការថតសម្លេងឈប់នៅពេលដែលពេលវេលាថតបន្តលើសពី 29 នាទីនិង 59 វិនាទីជាមួយ [MP4] ក្នុង [4K]។
- រូបភាពមានចលនា MP4 ដែលមាន [MP4] ក្នុងកម្រិត [4K]៖
- នៅពេលប្រើប្រាស់កាតអង្គចងចាំ SDHC ៖ អ្នកអាចបន្តថតដោយគ្មានការរំខាន ទោះបីជាឯកសារមានទំហំលើស 4 GB ក៏ដោយ ប៉ុន្តែឯកសាររូបភាពមានចលនានឹងត្រូវបានបែងចែក និងថត/ចាក់ថយក្រោយដាច់ដោយឡែក។
- នៅពេលប្រើប្រាស់កាតអង្គចងចាំ SDXC ៖ អ្នកអាចថតរូបភាពមានចលនានៅក្នុងឯកសារតែមួយ។
- រូបភាពមានចលនា MP4 ដែលមាន [MP4] ក្នុងកម្រិត [FHD] [HD]៖
- អ្នកអាចបន្តថតដោយគ្មានការរំខានបើទោះជាទំហំឯកសារលើស 4 GB ឬ 30 នាទី ប៉ុន្តែឯកសាររូបភាពមានចលនានឹងត្រូវបែងចែក និងថត/ចាក់ឡើងវិញដោយឡែក។
- នៅពេលសីតុណ្ហភាពជុំវិញមានកម្រិតខ្ពស់ ឬការថតដែលបន្តត្រូវបានធ្វើឡើង កាមេរ៉ាអាចនឹងបញ្ឈប់ការថត ដើម្បីការពារខ្លួន។ សូមរង់ចាំរហូតទាល់តែកាមេរ៉ាចុះត្រជាក់។
*** សម្រាប់លទ្ធផល [4K] សូមប្រើខ្សែ HDMI ដែលមានឡូហ្គោ HDMI លើវា ហើយដែលមានពិពណ៌នាថា "ឆបគ្នាកម្រិត 4K"។
ប្រភេទ ប្រភេទ កាមេរ៉ាឌីជីថលកែវទោលឥតកែវ
Recording media កាតអង្គចងចាំ SD, កាតអង្គចងចាំ SDHC,កាតអង្គចងចាំ SDXC
(ជាប់ជាមួយ UHS-I UHS ល្បឿនក្រុមទី 3 ស្តង់ដារ SDHC /កាតអង្គចងចាំ SDXC)
Image sensor size 17.3 x 13.0 mm (ក្នុងសមាមាត្រ 4:3)
ជើងភ្ជាប់កែវ (mount) ស្តង់ដារជើងភ្ជាប់កែវ Micro Four Thirds
IMAGE SENSOR ប្រភេទ សេនស័រ Live MOS
ភិចសែលសរុប 21.77 មេហ្គាភិចសែល
ប្រសិទ្ធភាពភីកសែលរបស់កាមេរ៉ា 20.30 មេហ្គាភិចសែល
ចម្រោះពណ៌ (Color filter) ចម្រោះពណ៌ចម្បង
ប្រព័ន្ធកាត់បន្ថយធូលី តម្រងនៃរលកសំឡេងលឿនខ្លាំង
ប្រព័ន្ធថត Aspect ratio 4:3, 3:2, 16:9, 1:1
គុណភាពរូបភាព RAW, RAW+Fine, RAW+Standard, Fine, Standard
គំរូ​ពណ៌ (Color Space) sRGB, AdobeRGB
Continuous recordable time (Motion picture)** AVCHD [FHD/50p]
ប្រហាក់ប្រហែល 90 នាទី (rear monitor), 80 នាទី (LVF) ជាមួយ H-FS12032 / H-H020A
AVCHD [FHD/50i]
ប្រហាក់ប្រហែល 90 នាទី (rear monitor), 80 នាទី (LVF) ជាមួយ H-FS12032 / H-H020A
MP4 [4K/30p, 4K/25p]
ប្រហាក់ប្រហែល 70 នាទី (rear monitor), 70 នាទី (LVF) ជាមួយ H-FS12032
ប្រហាក់ប្រហែល 80 នាទី (rear monitor), 70 នាទី (LVF) ជាមួយ H-H020A
Actual recordable time (Motion picture)** AVCHD [FHD/50p]
ប្រហាក់ប្រហែល 45 នាទី (rear monitor), 40 នាទី (LVF) ជាមួយ H-FS12032 / H-H020A
AVCHD [FHD/50i]
ប្រហាក់ប្រហែល 45 នាទី (rear monitor), 40 នាទី (LVF) ជាមួយ H-FS12032 / H-H020A
MP4 [4K/30p, 4K/25p]
ប្រហាក់ប្រហែល 35 នាទី (rear monitor), 35 នាទី (LVF) ជាមួយ H-FS12032
ប្រហាក់ប្រហែល 40 នាទី (rear monitor), 35 នាទី (LVF) ជាមួយ H-H020A
Recording File Format រូបភាពនៅនឹង JPEG (DCF, Exif 2.31), RAW
រូបថតកម្រិត 4K MP4
Motion picture AVCHD ដែលមានការវិវឌ្ឍ, AVCHD (ទម្រង់សំឡេង៖ អូឌីយ៉ូ Dolby 2ch)
MP4: H.264/MPEG-4 AVC (ទម្រង់សំឡេង៖ AAC (2ch)
ទំហំឯកសារ(ភិចសែល) -រូបភាពគ្មានចលនា 4:3 5184x3888(L) / 3712x2784(M) / 2624x1968(S) / 3328x2496(ម៉ូដ 4K រូបថតកម្រិត)
3:2 5184x3456(L) / 3712x2480(M) / 2624x1752(S) / 3504x2336(ម៉ូដ 4K រូបថតកម្រិត)
16:9 5184x2920(L) / 3840x2160(M) / 1920x1080(S) / 3840x2160(4K រូបថតកម្រិត)
1:1 3888x3888(L) / 2784x2784(M) / 1968x1968(S) / 2880x2880(ម៉ូដ 4K រូបថតកម្រិត)
File size (Pixels) -Motion picture** MP4**[4K] 3840x2160 4K/30p: 100Mbps
4K/25p: 100Mbps
4K/24p: 100Mbps
MP4**[Full HD] 1920x1080 FHD/60p: 28Mbps
FHD/50p: 28Mbps
FHD/30p: 20Mbps
FHD/25p: 20Mbps
MP4**[HD] 1280x720 HD/30p: 10Mbps
HD/25p: 10Mbps
AVCHD**[Full HD] 1920x1080 FHD/50p: ការថតវីដេអូ 28Mbps, 50p
FHD/50i: ការថតវីដេអូ 17Mbps, 50i
FHD/25p: ការថតវីដេអូ 24Mbps, 50i (លទ្ធផលសេនស័រគឺ 25fps)
FHD/24p: 24Mbps, ការថត 24p
ឥតប្រើខ្សែ WiFi IEEE 802.11b/g/n, 2412 MHz - 2462 MHz (1-11 ch), Wi-Fi / WPA / WPA2, Infrastructure mode
ប៊្លូធូស Bluetooth® v4.2 (ថាមពលរបស់ប៊្លូធូសខ្សោយ (BLE))
ការភ្ជាប់កូដ QR / ការភ្ជាប់ដោយគ្មានពាក្យសម្ងាត់ មាន / មាន (បើក / បិទ អាចជ្រើសរើសបាន)
ផ្ទៃ​កាមេរ៉ា (Viewfinder) ប្រភេទ LCD Live View Finder (ដូច 2,760k dots ), ដែលអាចបត់បាន
ដែនមើលឃើញ ប្រហែល 100%
ការពង្រីក ប្រហាក់ប្រហែល 1.39x / 0.7x (ដូចកាមេរ៉ា 35mm) ជាមួយកែវ 50 mm នៅភាពមិនកំណត់; -1.0 m-1
ចំណុចភ្នែក ប្រហាក់ប្រហែល 17.5 mm ពីកែវភ្នែកកែវ
Diopter adjustment -4.0 - +3.0 (dpt)
សេនស័រភ្នែក មាន
FOCUS ប្រភេទ ប្រព័ន្ធ AF ពណ៌បញ្ច្រាស
DFD technology មាន
Post Focus មាន
Focus Stacking មាន
Focus mode AFS (Single) / AFF (Flexible) / AFC (Continuous) / MF
AF mode Face/Eye Detection / Tracking / 49-Area / Custom Multi / 1-Area / Pinpoint
(Full area touch is available)
AF detective range EV -4 - 18 (ដូច ISO100)
ពន្លឺផ្កាយ AF មាន
AF assist lamp មាន
ការចាក់សោ AF មាន (ប៊ូតុងចាក់សោរ AF/AE)
ផ្សេងៗ One Shot AF, Shutter AF, Half Press Release, Quick AF, Continuous AF (during motion picture recording), Eye Sensor AF, AF+MF, MF Assist, Touch MF Assist, Focus Peaking, Touch AF/AE Function, Touch Pad AF, Touch Shutter
ការគ្រប់គ្រងកម្រិតពន្លឺ (EXPOSURE CONTROL) ប្រព័ន្ធវាស់ពន្លឺ ប្រព័ន្ធចាប់លំនាំច្រើន 1728 តំបន់
Light metering mode Multiple / Center Weighted / Spot
Metering range EV 0 - 18 (កែវ F2.0, ដូច ISO100)
Exposure mode កម្មវិធី AE អាទិភាពរន្ធពន្លឺ AE សន្ទះបិទបើកហ្វីលកាមេរ៉ា AE អាទិភាព​ បញ្ជាដោយដៃ
កម្រិតពន្លឺ ISO (Standard Output Sensitivity) Still image: Auto / Intelligent ISO / 100 (Extended) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 / 12800 / 25600 (Changeable to 1/3 EV step)
Creative Video Mode: Auto / 100 (Extended) / 200 / 400 / 800 / 1600 / 3200 / 6400 (Changeable to 1/3 EV step)
Exposure compensation ជំហាន EV 1/3, +/-5 EV (នៅពេលដែលបានកំណត់ជាមួយម៉ឺនុយ) (+/-3 EV សម្រាប់រូបភាពមានចលនា), ±3EV (នៅពេលដែលបានកំណត់ជាមួយនឹងការចុច)
ការចាក់សោ AE មាន (ប៊ូតុងចាក់សោរ AF/AE)
WHITE BALANCE White balance AWB / AWBc / Daylight / Cloudy / Shade / incandescent / Flash / White Set 1, 2, 3, 4 / Color temperature setting 1, 2, 3, 4
White balance adjustment Blue/Amber bias, Magenta/Green bias
Color temperature setting 2500-10000K ក្នុង 100K
ថតរូប (SHUTTER) ប្រភេទ សន្ទះខណ្ឌផ្ទាំងផ្ដោត
ល្បឿនថត រូបភាពនៅនឹង៖ ពេលវេលា* (​អតិ. 30 នាទី), 1/4,000 - 60 *ម៉ូដអំពូលគឺអាចធ្វើទៅបានជាមួយឧបករណ៍បញ្ជាពីចម្ងាយ "Image App" តាមរយៈ Bluetooth។
សន្ទះបិទបើកហ្វីលកាមេរ៉ាអេឡិចត្រូនិច៖ 1/16,000 - 1
រូបភាពមានចលនា៖ 1/16,000 - 1/25
កំណត់ម៉ោងដោយខ្លួនឯង 10 វិនាទី, រូបភាព 3 សន្លឹក / 2 វិនាទី / 10 វិនាទី
BRACKET AE bracket 3, 5, 7 images in 1/3, 2/3 or 1 EV step, max. ±3 EV, single/burst
White balance bracket 3, 5 ឬទីតាំងទាំងអស់នៅក្នុងជំហាន EV 1
Focus Bracket រូបភាពចាប់ពី 1 ដល់ 999 សន្លឹក ជំហានផ្ដោតអាចត្រូវបានកំណត់ជា 10 កម្រិត
White balance bracket 3 images in blue/amber axis or in magenta/green axis
ថតប៉ាណូរ៉ាម៉ា Panorama Shot មាន (ស្ដង់ដារ / ទូលាយ)
BURST SHOOTING ល្បឿនលឿនឥតឈប់ [Mechanical shutter]
AFS/MF: H: 9 frames/sec, M: 6 frames/sec (with Live View), L: 2 frames/sec (with Live View) *When H-FS12032 is used.
AFF/AFC: H: 6 frames/sec, M: 6 frames/sec (with Live View), L: 2 frames/sec (with Live View) *When H-FS12032 is used.
[Electronic shutter]
AFS/MF: H: 9 frames/sec, M: 6 frames/sec (with Live View), L: 2 frames/sec (with Live View)
AFF/AFC: H: 6 frames/sec, M: 6 frames/sec (with Live View), L: 2 frames/sec (with Live View)
ចំនួនរូបភាពដែលអាចថតបាន លើសពី 30 រូបភាព (នៅពេលមានឯកសារទម្រង់ RAW ជាមួយល្បឿនពិសេស)
លើសពី 100 រូបភាព (នៅពេលគ្មានឯកសារទម្រង់ RAW)
(អាស្រ័យទៅតាមប្រភេទកាតអង្គចងចាំ សមាមាត្រ ទំហំរូបភាពនិងការបង្រួម)
រូបថតកម្រិត 4K** ល្បឿនលឿនឥតឈប់ 30 ហ្វ្រេម/វិនាទី
ព័ត៌មានទម្រង់ Exif មាន (រូបភាព JPEG នីមួយៗដែលច្រឹបចេញពីឯកសារកម្រិត 4K អនុវត្តតាម EXIF។)
Marking function អូតូ / អាទិភាពមុខ / អាទីភាពរូបមានចលនា/ បិទ (ដោយដៃ) (នៅក្នុងការថតចំនួនច្រើនក្នុងពេលខ្លី 4K និងម៉ូកថតចំនួនច្រើនក្នុងពេលខ្លី 4K (S/S))
Loop rec function មាន in 4K Burst (S/S) mode)
TIME LAPSE SHOT ថតតាមខណៈពេល (Time Lapse Shot) មាន
ពន្លឺបាញ់ (FLASH) ប្រភេទពន្លឺបាញ់ ពន្លឺបាញ់ភ្ជាប់មកស្រេច​ TTL, GN6.0 ដូច (ISO200 ・m) / ដូច GN4.2 (ISO100 ・m) (យោង), មុខងារលោតឡើងភ្ជាប់មកជាស្រេច
Flash mode Auto*, Auto/Red-eye Reduction*, Forced On, Forced On/Red-eye Reduction, Slow Sync., Slow Sync./Red-eye Reduction, Forced Off     *For iA, iA+ only.
ល្បឿននៃសមកាលកម្ម តិចជាង 1/200 វិនាទី
ការលៃតម្រូវលទ្ធផលពន្លឺបាញ់ (Flash output adjustment) 1/3EV step ±3EV
សមកាលកម្មនៃពន្លឺបាញ់ (Flash synchronization) 1st. Curtain Sync., 2nd Curtain Sync.
សមកាលកម្មសម្រាប់ពន្លឺបាញ់ខ្សោយ និងសម្រួលប្រតិបត្តិការ (Synchronization for flash dimming and exposure compensation) មាន
ការបញ្ជាឥតខ្សែ មាន (ពេលប្រើ DMW-FL200L / FL360L / FL580L (លក់ដាច់ដោយឡែក)), បណ្ដាញឥតខ្សែ៖ 1ch/2ch/3ch/4ch
rear monitor ប្រភេទ ម៉ូនីទ័រ TFT LCD ដោយប្រើមុខងារបញ្ជាប៉ះស្តាទិក, ម៉ូនីទ័រអាចផ្អៀងបាន
ទំហំម៉ូនីទ័រ 3.0-inch (7.5cm) / 3:2 aspect
ភីកសែល ប្រហែល 1,240k dots
តំបន់មើលឃើញធំទូលាយ (Filed of view) ប្រហែល 100%
កែតម្រូវម៉ូនីទ័រ (Monitor adjustment) Brightness, Contrast, Saturation, Red Tint, Blue Tint
ម៉ូដ LIVE VIEW Digital zoom 2x, 4x
ការបំប្លែងតេឡេហ្វូតូបន្ថែម រូបភាពនៅនឹង៖ អតិ. ល្បឿន 2x
រូបមានចលនា៖ 2.7x (FHD), 4.0x (HD)
មុខងារផ្សេងទៀត Level Gauge, Real-time Histogram, Guide Lines (3 patterns), Center Marker, Highlight display (Still image / motion picture), Zebra pattern (Still image / motion picture)
ប៊ូតុងមុខងារ ថត ម៉ូដ4K / ផ្ចង់ផុត / Wi-Fi / Q.MENU / ថតវីដេអូ / LVF/ការផ្លាស់ប្ដូរម៉ូនីទ័រ / LVF/ការបង្ហាញម៉ូនីទ័រ។ ស្ទាយ / ចាក់សោ AF/AE / AF-បើក / មើលមុន / រុញម្ដង AE / ប៉ះ AE / កម្រិតទ្រនិច / កំណត់តំបន់ផ្ចង់ / បញ្ជាការពង្រីក / ប្រតិបត្តិការចាក់សោ / ចុចប្តូរប្រតិបត្តិការ / រចនាបទ្មរូបថត /ជ្រើសរើសតម្រង / សមាមាត្រទំហំ/ ទំហំរូបភាព / គុណភាព / AFS/AFF / ម៉ូដម៉ែត្ / អត្រាផ្តិតយករូបភាពបន្តបន្ទាប់គ្នា/ ស្រមោលពន្លិច / i. Dynamic / i. គុណភាពបង្ហាញ / នាទី ល្បឿនបង្រួម / HDR / ប្រភេទសន្ទះបិទបើកហ្វីលកាមេរ៉ា / ម៉ូដហ្វ្លាស / លៃហ្វ្លាស។ / ដំឡើងពន្លឺបាញ់ឥតខ្សែ / ឧ. កែវពង្រីក / ពង្រីកឬបង្រួមឌីជីថល / រក្សាលំនឹង / I.S. ចាក់សោ (វីដេអូ) / ច្រឹប 4K Live / ខ្ទាស់ភាពយន្ត / ចលនារូបភាព។ កំណត់ / ម៉ូដរូបថតនៅក្នុងការថត / ការកែតម្រូវកម្រិតថតសំឡេង / ម៉ូដស្ងាត់ / កម្រិតខ្ពស់បំផុត / អ៊ីស្តូក្រាម / បន្ទាត់ណែនាំ / លំនាំសេះបង្កង់ / ទិដ្ឋភាពផ្ទាល់ម៉ូណូក្រូម / ការមើលជាប្រចាំ / ការជំរុញទិដ្ឋភាពផ្ទាល់ / តំបន់ថត / ជំហានពង្រីក / បង្រួមល្បឿន / ភាពរហ័ស / លំនឹងភាពស / ម៉ូដ AF /MF / ម៉ូដបើកបរ / កុងតាក់ប្តូរ / ចាក់ឡើងវិញ / បិទ / ស្ដារទៅលំនាំដើម
ចាក់ Wi-Fi / LVF/Monitor Switch / Rec/Playback Switch / 4K PHOTO Play / Delete Single / Protect / Rating 1, 2, 3, 4, 5 / RAW Processing / 4K PHOTO Bulk Saving / Off / Restore to Default
PLAYBACK Playback function 30-thumbnail display, 12-thumbnail display, Calendar display, Zoomed playback (Max. 16x), Slideshow (All / Picture Only / Video Only, duration & effect is selectable), Playback Mode (Normal / Picture Only / Video Only), Protect, Rating, Title Edit, Face Recognition Edit, RAW Processing, 4K PHOTO Bulk Saving, Light Composition, Sequence Composition, Clear Retouch, Text Stamp, Resize, Cropping, Rotate, Video Divide, Time Lapse Video, Stop Motion Video, Rotation Display, Picture Sort, Delete Confirmation, Creating Still Pictures from a Motion Picture
ការលុប / ការការពាររូប ការការពារ ទោល ច្រើន ឬបោះបង់
លុប Single / Multi / All / Except Rating
បោះពុម្ព ព្រីនផ្ទាល់ អាចប្រើ PictBridge បាន
ផ្ទៃ USB USB 2.0 Micro-B
HDMI TypeA, USB Type-C, Remote Input (φ2.5mm), External microphone Input (φ3.5mm), Headphone Output (φ3.5mm) microHDMI TypeD / តំណ VIERA
វីដេអូ៖ ស្វ័យប្រវត្តិ / 4K / 1080p / 1080i / 720p / 576p
សំឡេង៖ ស្តេរ៉េអូ
លទ្ធផលវីដេអូសំឡេង គ្មាន
មីក្រូហ្វូន ស្តេរ៉េអូ មុខងារលុបសំឡេងខ្យល់៖ បិទ / ស្តង់ដារ / ខ្ពស់
ឧបករណ៍បំពងសំឡេង Monaural
ភាសា ភាសា OSD ភាសាអង់គ្លេស ចិន (បុរាណ) ចិន (ធម្មតា)​ ថៃ អារ៉ាប់​ ពែរ្ស វៀតណាម
ទូទៅ ថាមពល ថ្ម ដុំថ្មសាកប្រភេទ Li-ion (7.2V, 1025mAh, 7.4Wh) (ភ្ជាប់មកជាមួយ)
ការសាកថាមពល USB
វិមាត្រ / ទម្ងន់ វិមាត្រ (ទទឹង x កម្ពស់ x ជម្រៅ) 124 x 72.1 x 46.8 mm / 4.88 x 2.83 x 1.84 អ៊ីញ (មិនរាប់បញ្ចូល protrusions)
ទម្ងន់ ប្រហែល 450g / 0.99 lb (កាត SD , ថ្ម, តួម៉ាស៊ីន)
ប្រហែល 407g / 0.90 lb (តួម៉ាស៊ីនតែប៉ុណ្ណោះ)
ប្រហែល. 517g / 1.14 lb (កាត SD, ថ្ម, រួមទាំងកែវ H-FS12032 )
ប្រហែល 537g / 1.18 lb (កាត SD , ថ្ម រួមទាំងកែវ H-H020A )
មជ្ឈដ្ឋានដំណើរការ សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការ 0℃ ទៅ 40℃ (32°F ទៅ 104°F)
កម្រិតសំណើមពេលដំណើរការ 10%RH រហូតដល់ 80%RH
គ្រឿងភ្ជាប់បន្ថែមស្តង់ដារ កម្មវិធី ・ កម្មវិធីកែ និងចាក់រូបភាពនៅលើកុំព្យូទ័រមិនត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយកាមេរ៉ានេះទេ។ ដើម្បីធ្វើនេះ PHOTOfunSTUDIO គឺមានសម្រាប់ទាញយកនៅឯងវ៉ិបសាយថ៍ប្រើប្រាស់កុំព្យូទ័រភ្ជាប់ទៅកាន់អ៊ិនធឺណិត។
http://panasonic.jp/support/global/cs/soft/download/d_pfs10ae.html (សម្រាប់ Windows)
・សូហ្វវែរដើម្បីដំណើការឯកសារ RAW នៅលើកុំព្យួទ័រមិនត្រូវបានភ្ជាប់ជាមួយកាមេរ៉ានេះទេ។ ដើម្បីធ្វើបែបនេះ SILKYPIX Developer Studio អាចទាញយកបានតាមរយៈគេហទំព័ររបស់ Ichikawa Soft Laboratory ដោយប្រើកុំព្យូទ័រដែលភ្ជាប់ជាមួយអ៊ីនធឺណិត។
http://www.isl.co.jp/SILKYPIX/english/p/ (សម្រាប់ Windows / Mac)
គ្រឿងភ្ជាប់បន្ថែមស្តង់ដារ ឈុត DC-GX9K
ដុំថ្មសាក, អាដាប់ទ័រ AC, ខ្សែភ្ជាប់ USB ភ្ជាប់មកជាមួយ, ជើងចាប់ខាងលើកាមេរ៉ា, ខ្សែស្ពាយលើស្មា, គម្របកែវ
・ ការណែនាំប្រតិបត្តិការ DC-GX9 សម្រាប់មុខងារកំពូលអាចទាញយកបាននៅវ៉ិបសាយថ៍ Panasonic LUMIX Customer Support Site ដោយប្រើប្រាស់ PC, ទូរសព្ទដៃ ឬថេប្លែតដោយភ្ជាប់ទៅអ៊ិនធឺណិត។
កែវ 1 ដែលអាចប្ដូរឆ្លាស់គ្នាបាន ឈ្មោះកែវ LUMIX G VARIO 12-32mm / F3.5-5.6 ASPH. / MEGA O.I.S.
ការបង្កើតកែវ 8 ធាតុក្នុង 7 ក្រុម (កែវអាស្វែរ 3 កែវ ED 1)
ការស្រោបណាណូលើកញ្ចក់កែវ -
ជើងភ្ជាប់ ស្តង់ដារជើងភ្ជាប់កែវ Micro Four Thirds
មុខងាររក្សាលំនឹងរូបភាពបែបអុបទិក មាន (MEGA O.I.S.)
ប្រវែងប្រសព្វ (Focal Length) f=12-32mm (កាមេរ៉ា 35mm ដូច 24-64mm)
ប្រភេទរន្ធពន្លឺ គម្របសន្ទះបិទបើកចំនួន 7 / សន្ទះរន្ធពន្លឺមូល
រន្ធពន្លឺអតិបរមា (Max. Aperture) F3.5(Wide) - F5.6(Tele)
រន្ធពន្លឺអប្បបរមា (Mini. Aperture) F22
ចម្ងាយផ្ដោតដែលជិតបំផុត (Closest Focusing Distance) 0.20m/0.66ft (ត្រង់ប្រវែងប្រសព្វ12-20mm) / 0.30m/0.98ft (ត្រង់ប្រវែងប្រសព្វ 21-32mm)
ការពង្រីកអតិបរមា (Max. magnification) ប្រហែល 0.13x / 0.26x (ដូចកាមេរ៉ា 35mm)
មុំទិដ្ឋភាពអង្កត់ទ្រូង (Diagonal Angle of View) 84°(Wide) ទៅ 37°(TELE)
ទូទៅ ទំហំតម្រង 37mm / 1.5in
បន្ទាត់ផ្ចិតអតិបរមា φ55.5mm / 2.2in
ប្រវែងសរុប ប្រហែល 24mm / 0.94in (ពីចុងកែវទៅចំហៀងបាតនៃជើង (mount) ភ្ជាប់កែវ)
ទម្ងន់ [g] ប្រហែល 70g (មិនរាប់បញ្ចូលគម្របកែវ គម្របក្រោយកែវ)
ទម្ងន់ [oz] ប្រហែល 2.47oz (មិនរាប់បញ្ចូលគម្របកែវ គម្របក្រោយកែវ)
ផ្សេងៗ គម្របកែវ, គម្របកែវខាងក្រោយ