រូបភាពរបស់ MC-CG371A146

MC-CG371A146

ម៉ូដែល MC-CG371A146 / MC-CG371
ប្រភេទ ថង់
ថាមពលបញ្ចូល (វ៉ាត់) 1600 វ៉ាត់
កម្លាំងបូម (វ៉ាត់) 410 វ៉ាត់
សមត្ថភាពផ្ទុកធូលី (លីត្រ) 1.4 លីត្រ
ថង់ផ្ទុកធូលី ប្រភេទ C-13
ការគ្រប់គ្រងថាមពល បើក/បិទ
បំពង់ផ្លុំ គ្មាន
ប្រវែងខ្សែ (ម) 5.0 ម
ក្បាលបូមកម្រាល ធម្មតា
តម្រងបញ្ចេញខ្យល់ ធម្មតា
ដងត ជ័រប្លាស្ទិក x 2
គ្រឿងបន្ថែម ក្បាលបូមប្រឡោះតូច
ពណ៌ ខៀវ
ទម្ងន់តួម៉ាស៊ីន 3.6 គ.ក