រូបភាពរបស់ MC-CG521R149

MC-CG521R149

ថាមពលបញ្ចូល (វ៉ាត់) 1,400 W
កម្លាំងបឺត 400 W
សមត្ថភាពផ្ទុកធូលី 4.0 ℓ
ម៉ូដែលមានថង់ផ្ទុកធូលី ប្រភេទ C-17H
ការគ្រប់គ្រងថាមពល បើក / បិទ
ប្រវែងខ្សែ 6.0 m
ក្បាលបូមកម្រាល 2 ជំហាន
ខ្សែរួមចូលវិញ មាន
ដងតបន្ថែម ដែក x 2 ដើម
វិមាត្រ (LxWxH) 450 x 304 x 240 mm
ពណ៌សម្រាប់ជម្រើស ក្រហម / ស