ម៉ាស៊ីនបូមធូលីដែលគ្មានថង់ MC-CL573

រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនបូមធូលីដែលគ្មានថង់ MC-CL573

ប្រភេទ

 • គ្មានថង់

ប្រើថាមពល

 • 1800 W

កង់រង្វិលទន់

 • មាន

ក្បាលបូមកម្រាល

 • បូមពេញលក្ខណៈ

សមត្ថភាពផ្ទុកធូលី

 • 2.2 L

តម្រងចម្បង

 • HEPA

តម្រងបញ្ចេញខ្យល់

 • ធម្មតា

ដងកាន់

 • ងាយស្រួលប្រើប្រាស់

ដងត

 • ដែកx2

ប្រវែងខ្សែ

 • 5.0 m

ពណ៌

 • ក្រហម

ទម្ងន់តួម៉ាស៊ីន

 • 5.1 kg

គ្រឿងបន្ថែម

 • ក្បាលបូមប្រឡោះតូច ច្រាសបោសធូលី