ម៉ាស៊ីនបូមធូលីគ្មានថង់ដែលមានមុខងារបូម MEGA Cyclone កម្រិតខ្ពស់ កម្រិត 2200W ចំណុះផ្ទុក
ធូលីធំទំហំ 2.2L ម៉ូដែល MC-CL575K146

រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនបូមធូលីគ្មានថង់ដែលមានមុខងារបូម MEGA Cyclone កម្រិតខ្ពស់ កម្រិត 2200W ចំណុះផ្ទុក<br>ធូលីធំទំហំ 2.2L ម៉ូដែល MC-CL575K146

ប្រភេទ

 • គ្មានថង់

ប្រើថាមពល

 • 2000 W

កង់រង្វិលទន់

 • មាន

ក្បាលបូមកម្រាល

 • ក្បាលបូមពេញលក្ខណៈ (Full Capture Nozzle)

សមត្ថភាពផ្ទុកធូលី

 • 2.2 L

តម្រងចម្បង

 • HEPA

តម្រងបញ្ចេញខ្យល់

 • HEPA

ដងកាន់

 • ងាយស្រួលប្រើប្រាស់

ដងត

 • ដែកx2

ប្រវែងខ្សែ

 • 5.0 ម

ពណ៌

 • ខ្មៅ

ទម្ងន់តួម៉ាស៊ីន

 • 5.1 kg

គ្រឿងបន្ថែម

 • ក្បាលបូមសម្អាតវាំងនន ក្បាលបូមប្រឡោះតូច និងច្រាសបោសធូលី