ម៉ាស៊ីនបូមធូលីប្រភេទធុងស៊េរី MC-YL631R146 កម្លាំង 1700W

MC-YL631R146

TOUGH STYLE PLUS+

• ស័ក្តិសមសម្រាប់លំនៅដ្ឋានដែលមានទំហំធំ
• ថាមពលប្រើប្រាស់៖ 1700 W
• សមត្ថភាពផ្ទុកធូលី៖ 16 L
• ការគ្រប់គ្រងថាមពលបើក និងបិទ
• តម្រងការពារបាក់តេរី
• ដងដែក 2 ដើម
• ជំពួយប្រើលើកម្រាល 2 ជំហាន
• ប្រវែងខ្សែ 8 m
• មុខងារផ្លុំ
• តំណតួ 3 mm (តួក្រាស់)

ម៉ាស៊ីនបូមធូលីប្រភេទធុងស៊េរី MC-YL631R146 កម្លាំង 1700W

បិទ

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនបូមធូលីប្រភេទធុងស៊េរី MC-YL631R146 កម្លាំង 1700W
ស័ក្តិសមសម្រាប់លំនៅដ្ឋានដែលមានទំហំធំ
ថាមពលប្រើប្រាស់៖ 1700 W
សមត្ថភាពផ្ទុកធូលី៖ 16 L

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនបូមធូលីប្រភេទធុងស៊េរី MC-YL631R146 កម្លាំង 1700W