រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនបូមធូលីប្រភេទធុងស៊េរី MC-YL631R146 កម្លាំង 1700W

ម៉ាស៊ីនបូមធូលីប្រភេទធុងស៊េរី MC-YL631R146 កម្លាំង 1700W

ខ្សែរួមចូលវិញ -
ថាមពលបញ្ចូល 1700 W
សមត្ថភាពផ្ទុកធូលី 16 L
ដងតបន្ថែម ដែក x 2
ប្រវែងខ្សែ 8.0 m
តម្រងបញ្ចេញខ្យល់ ប្រឆាំងនឹងបាក់តេរី