រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ NA-S106FX1

ម៉ាស៊ីនបោកសម្លៀកបំពាក់ NA-S106FX1

ចំណុះ ចំណុះរបស់បោកគក់ 10 kg
ចំណុះរបស់សម្ងួត 6 kg
ព័ត៌មានលម្អិតជាមូលដ្ឋាន ល្បឿនវិល (អតិបរមា) 1200 rpm
វិមាត្រ (ទទឹងx ជម្រៅ x កម្ពស់) 596 x 560 x 845 mm
ទម្ងន់សុទ្ធ 68 kg
តង់ស្យុង / ហ្វ្រេកង់ 220-240 V / 50 Hz
ប្រភេទផ្ទាំងគ្រប់គ្រង ប៊ូតុងបង្វិល
មានសេនស័រ 3D មាន
ការសម្ងួត មាន
មុខងារបោកគក់ ប្រព័ន្ធ ActiveFoam មាន
ការបោកគក់ក្នុងល្បឿនលឿន មាន
អនាម័យ មាន
ECONAVI មាន
Inverter មាន
កម្មវិធីចម្បង ចំនួនកម្មវិធី 16
អំបោះ(កប្បាស cotton) មាន(បោកគក់ និងសម្ងួត)
អេកូកប្បាស មាន(បោកគក់ និងសម្ងួត)
ក្រណាត់ synthetic មាន
យឺត មាន
ត្រាំ មាន(បោកគក់ និងសម្ងួត)
ចម្រុះ មាន(បោកគក់ និងសម្ងួត)
ការរៀបចំបាត មាន
ECONAVI មាន
ល្បឿនសកម្ម មាន
រហ័ស 30 មាន
លឿន 15 មាន
អនាម័យ មាន(បោកគក់ និងសម្ងួត)
ការលាងសម្អាតធុង មាន(បោកគក់ និងសម្ងួត)
កម្មវិធីផ្សេងទៀត អាវ ឬក្រណាត់ធ្វើពីរោមសត្វ(សម្អាត និងសម្ងួត)
សម្ងួតប៉ុណ្ណោះ មាន(សម្រាប់សម្ងួតតែប៉ុណ្ណោះ)