រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនងូតទឹកក្ដៅ (មិនមានម៉ូទ័របូមទឹក ) DH-3MS1WW

ម៉ាស៊ីនងូតទឹកក្ដៅ (មិនមានម៉ូទ័របូមទឹក ) DH-3MS1WW

មានម៉ូទ័របូមទឹក / មិនមានម៉ូទ័របូមទឹក មិនមានម៉ូទ័របូមទឹក
ប្រភពថាមពល [V] 240 a.c.
ការប្រើប្រាស់ថាមពល [W] 3.6
ម៉ូទ័របូមទឹក គ្មាន
ប្រព័ន្ធបិទថាមពលទឹក ប្រព័ន្ធបិទដោយចុចប៊ូតុងតែមួយ
សម្ពាធទឹក អតិ 380kPa
អប្ប 9.8kPa
ជម្រើសថាមពល ការគ្រប់គ្រងថាមពលអេឡិចត្រូនិច
ការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពទឹក សីតុណ្ហភាពចូល ~50°C
វិមាត្រតួ - H x W x D [mm] 420 x 185 x 85
ទម្ងន់ [kg] 1.6
ពណ៌
អេក្រង់ LCD គ្មាន
e-Cycle គ្មាន
ការជ្រើសរើសរយៈពេល គ្មាន
ការជ្រើសរើស សីតុណ្ហភាពត្រជាក់ គ្មាន
e-Hybrid ពពុះ គ្មាន
ការលាយ គ្មាន
ការរចនាក្បាលរបស់ទឹកផ្កាឈូក មូល
ក្បាលទឹកផ្កាឈូក ប្រភេទនៃការបាញ់ទឹក 3 របៀប
គម្របទឹកផ្កាឈូកដែលប្រឆាំងនឹងបាក់តេរី មាន
ប្រព័ន្ធសុវត្ថិភាព ចំណុចសុវត្ថិភាព 9
មុខងារ ដងរូតចុះឡើង គ្មាន
បាតក្រោមកន្លែងងូតទឹក គ្មាន
តម្រង គ្មាន