ម៉ាស៊ីនងូតទឹកក្តៅ DH-3ND1WS (មិនមានម៉ូទ័រមូមទឹក )

DH-3ND1WS

ម៉ាស៊ីនងូតទឹកក្ដីនៅផ្ទះសេរី N មិនមានម៉ូទ័របូមទឹក (ទឹកក្ដៅ)

សេរី N មានការរចនារផ្ទៃលោងដ៏ប្រណិត។ វាផ្តល់នូវសុវត្ថិភាពដែលអាចទុកចិត្តបានជាមួយនឹងរូបរាងទាន់សម័យ ដែលស័ក្តិសមនឹងទំហំបន្ទប់ទឹក។ សីតុណ្ហភាពទឹកត្រូវបានរក្សាដោយការគ្រប់គ្រងអេឡិចត្រូនិច ដែលអាចឱ្យអ្នកកំណត់សីតុណ្ហភាពជាមួយនឹងប្រតិបត្តិការផ្ទាំងប្រតិបត្តិការ LCD ធំ។ មុខងារ Magic Health ជួយសម្រួលដល់រាងកាយ និងអារម្មណ៌ពេលងូតទឹកឱ្យកាន់តែមានផាសុកភាព និងស្រស់ស្រាយ។

- អេក្រង់ LCD ធំ
- ការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពឌីជីថលដោយប្រើ LCD
- Magic Health៖ e-CYCLE, e-HYBRID

close
^

លក្ខណៈពិសេស

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនងូតទឹកក្តៅ DH-3ND1WS (មិនមានម៉ូទ័រមូមទឹក )
ការប្រើប្រាស់ថាមពល
3.6 kW
ប្រភពថាមពល
240V 50Hz
វិមាត្រ
380 x 200 x 89 (H x W x D) (mm)

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនងូតទឹកក្តៅ DH-3ND1WS (មិនមានម៉ូទ័រមូមទឹក )