រូបភាពរបស់ កាសឥតខ្សែសម្រាប់ប្រើតាមផ្លូវ RP-HTX90N

កាសឥតខ្សែសម្រាប់ប្រើតាមផ្លូវ RP-HTX90N

ទូទៅ ឧបករណ៍ដ្រាយវើ (mm) 40 mm
ប្រភេទមេដែក នីអូឌីមីញ៉ូម
ភាពធន់នៃសៀគ្វីអគ្គិសនី (Ω) (បិទថាមពល មានខ្សែ) 35 Ω
កម្រិតឆ្លើយតប (dB/mW) (បិទថាមពល មានខ្សែ) 91 dB / mW
ការគ្រប់គ្រង/ មីក្រូហ្វូន មាន / មាន
រយៈពេលចាក់ជាមួយថាមពលថ្ម (ការទប់ស្កាត់សំឡេងរំខានត្រូវបានបើក, មុខងារ SBC) ប្រហែល 24 ម៉ោង
រយៈពេលសាកថ្ម (25°C/ 77°F) ប្រហែល 4 ម៉ោង
ទម្ងន់មាន/គ្មានខ្សែ (g) ប្រហែល 208 g
សម្ភារផ្ដល់ជូន ខ្សែសាក USB៖ ខ្សែអាចផ្ដាច់ចេញបាន
ប្រហែល 0.5 m៖ ប្រហែល 1.2 m
ព័ត៌មានអំពីហ្វ្រេកង់ ការឆ្លើយតបប្រេកង់ (មានខ្សែ) 8 Hz - 25000 Hz
ប្រភេទសំឡេងតាមហ្វ្រេកង់ (មានប៊្លូធូស®) 20 Hz - 20000 Hz
ខ្សែ ប្រវែងខ្សែ (m) អាចផ្ដាច់ចេញបានប្រវែង 1.2 m (3.9 ft.)
ឌុយដោតតូច (3.5 mm) មាន
ឌុយដោត មាស
មុខងារកម្រិតខ្ពស់ ការ​ទប់ស្កាត់​សំឡេងរំខានដែលសកម្ម មាន
បច្ចេកវិទ្យាប៊្លូធូស® ឥតខ្សែ កំណែជំនាន់ 4.2
កម្រងព័ត៌មានដែលស្គាល់ A2DP, AVRCP, HSP, HFP
កូឌិក SBC
ចម្ងាយនៃការដំណើរការ រហូតដល់ 10 m (33 ft.)
ការជូនដំណឹង កំណត់ចំណាំ ព័ត៌មានលម្អិតអាចនឹងមានការផ្លាស់ប្ដូរដោយគ្មានការជូនដំណឹង។ លេខទាំងអស់ដែលផ្ដល់ជូននៅទីនេះគឺជាតម្លៃប្រហាក់ប្រហែល។
ការជូនដំណឹងអំពីពាណិជ្ជសញ្ញា៖ និមិត្តសញ្ញា និងសញ្ញាជាពាក្យប៊្លូធូស (Bluetooth®) គឺជាពាណិជ្ជសញ្ញាចុះឈ្មោះ ដែលជាកម្មសិទ្ធិរបស់ Bluetooth SIG, Inc. ហើយការប្រើប្រាស់សញ្ញាទាំងនោះដោយក្រុមហ៊ុន Panasonic គឺមានអាជ្ញាបណ្ណ។ និមិត្តសញ្ញា និងឈ្មោះពាណិជ្ជកម្មផ្សេងទៀតគឺជាកម្មសិទ្ធិរបស់ក្រុមហ៊ុនទាំងនោះរៀងៗខ្លួន។