រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនកិនទឹកផ្លែឈើ MJ-DJ01SSG

ម៉ាស៊ីនកិនទឹកផ្លែឈើ MJ-DJ01SSG

លេខម៉ូដែល MJ-DJ01S
ទំហំ (ប្រហាក់ប្រហែល) កែវដាក់ទឹកផ្លែឈើចំណុះ 1.5 លីត្រ ប្រអប់ដាក់កាកចំណុះ 2.0 លីត្រ
ប៊ូតុង ល្បឿន 2
ការវាយតម្លៃលើដំណើរការ ដំណើរការបន្ត (ដំណើរការចុះឡើងដោយបើក 2 នាទី បន្ទាប់មកបិទ 2 នាទី)
វិមាត្រ (ទទឹងx ជម្រៅx កម្ពស់) (ប្រហាក់ប្រហែល) ប្រហែល 216 ម.ម x 305 ម.ម x 384 ម.ម
ទម្ងន់ (ប្រហាក់ប្រហែល) ប្រហែល 4.1 គ.ក