ម៉ាស៊ីនវាយនំមានល្បឿន 5 កម្រិត MK-GH3WSH

រូបភាពរបស់ ម៉ាស៊ីនវាយនំមានល្បឿន 5 កម្រិត MK-GH3WSH

ប្រភពថាមពល

  • 220 - 240 V ~ 50/60Hz

ការប្រើប្រាស់ថាមពល

  • 175 W

កម្លាំង

  • ល្បឿន 5 កម្រិត

ការវាយតម្លៃប្រតិបត្តិការ (អតិបរមា)

  • 5 នាទី

ប្រវែងខ្សែភ្លើង

  • 1.7 ម៉ែត្រ

ទម្ងន់ (ប្រហែល)

  • 1.08 kg

វិមាត្រ (ប្រហាក់ប្រហែល) W×D×H

  • 9.3 cm×19.5 cm×15.1 cm

គ្រឿងសម្រាប់ភ្ជាប់

  • ដងវាយម្ស៉ៅ
    ដងក្រឡុកម្ស៉ៅ