ទូទឹកកកទ្វារ 2 ថតបង្កកនៅខាងក្រោម
ម៉ូដែល NR-BC360XSSG

រូបភាពរបស់ ទូទឹកកកទ្វារ 2 ថតបង្កកនៅខាងក្រោម<br>ម៉ូដែល NR-BC360XSSG

សេចក្តីលម្អិត

 • ចំណុះផ្ទុកសរុប (IEC 62552:2007)

  • សរុប

   • 358 L
  • ផ្នែកនៅក្នុងទូទឹកកក (PC)

   • 254.0 L
  • ផ្នែកនៅក្នុងកន្លែងកក (FC)

   • 104.0 L
  • ផ្នែកដាក់បន្លែ (VC)

   • -
 • ចំណុះផ្ទុក (IEC 62552:2007)

  • សរុប

   • 309 L
  • ផ្នែកនៅក្នុងទូទឹកកក (PC)

   • 237.0 L
  • ផ្នែកនៅក្នុងកន្លែងកក (FC)

   • 72.0 L
  • ផ្នែកដាក់បន្លែ (VC)

   • -
 • វិមាត្ររបស់ផលិតផល (WxDxH)

  • 601 x 656 x 1785 mm
 • ប្រភេទរំលាយទឹកកក

  • ការគ្រប់គ្រង PCB បែបអេឡិចត្រូនិច
 • ស្តង់ដារ / បទប្បញ្ញត្តិ

  • IEC 62552:2007
   IEC 60335-1, IEC 60335-2-24
 • ការប្រើប្រាស់ថាមពល

  • 288 kWh/ឆ្នាំ
 • កម្រិតថាមពល

  • 3 Tick
 • ទម្ងន់សុទ្ធ

  • 60 kg
 • ទម្ងន់សរុប

  • 66 kg
 • វ៉ុល

  • 220-240 V
 • ហឺត

  • 50 Hz
 • ចំនួនទ្វារ

  • 2
 • ពណ៌ទ្វារ

  • ប្រាក់

ផ្នែកនៅក្នុងទូទឹកកក (PC)

 • សមាសធាតុថាស

  • ថាសកញ្ចក់
 • ថតដាក់បន្លែ

  • មាន
 • ថត Prime Fresh

  • មាន
 • កន្លែងដាក់ស៊ុត

  • មាន
 • ពន្លឺ LED

  • មាន
 • ថាសអាចលៃតម្រូវបាន

  • មាន
 • ថាសកញ្ចក់

  • មាន

ផ្នែកនៅក្នុងកន្លែងកក (FC)

 • ថាសកាច់ទឹកកក

  • មាន
 • ថាសទឹកកកពីរ

  • មាន
 • ប្រអប់ទឹកកក

  • មាន
 • ទូរបង្កក

  • មាន
 • ធ្នើរ

  • មាន
 • 1-2 ថាសកញ្ចក់

  • មាន
 • អាចបង្កើតទឹកកកបានឆាប់រហ័ស

  • មាន

ផ្សេងៗ

 • ECONAVI

  • មាន
 • ផ្ទាំងគ្រប់គ្រង

  • ខាងក្រៅ (ចុចអេឡិចត្រូស្តាទិក)
 • កុំប្រេសស័រ

  • Inverter
 • គ្រប់គ្រងការបង្កក

  • មាន
 • ឆាប់ត្រជាក់

  • មាន
 • សន្សំសំចៃថាមពល

  • មាន
 • ហ្គាស

  • R600a
 • ស៊ីក្លូផេននីនអ៊ីសូឡង់អ៊ុលត្រាណេ

  • មាន
 • ទ្វារមានសំឡេងរោទ៍

  • មាន
 • ស្រស់ហើយស្អាត

  • មាន
 • Ag Clean

  • មាន
 • Prime Fresh+

  • មាន