រូបភាពរបស់ ទូទឹកកកថតបង្កកនៅខាងលើ  Econavi Inverter ទ្វារ 2 NR-BL263VPWA

ទូទឹកកកថតបង្កកនៅខាងលើ Econavi Inverter ទ្វារ 2 NR-BL263VPWA

ព័ត៌មានលម្អិត ចំណុះសុទ្ធ (MS IEC 62552:2016) សរុប 234 L
ផ្នែកនៅក្នុងទូទឹកកក (PC) 159 L
ផ្នែកនៅក្នុងកន្លែងកក (FC) 75 L
ផ្នែកដាក់បន្លែ (VC) -
វិមាត្ររបស់ផលិតផល (WxDxH) 600 x 611 x 1449mm
ប្រភេទរំលាយទឹកកក ការគ្រប់គ្រង PCB បែបអេឡិចត្រូនិច
ស្តង់ដារ / បទប្បញ្ញត្តិ IEC 60335-1៖ 2010+A1៖ 2013
IEC 60335-2-24៖ 2010+A1៖ 2012
MS IEC 62552៖ 2016
ការប្រើប្រាស់ថាមពល 332 kWh/ឆ្នាំ
កម្រិតថាមពល ផ្កាយ 4
ទម្ងន់សុទ្ធ 41kg
ទម្ងន់សរុប 45kg
វ៉ុល 220-240 V
ហឺត 50 Hz
ចំនួនទ្វារ 2
ពណ៌ទ្វារ ពណ៌ប្រាក់ថ្មី (FN-A002-ML)
ផ្នែកនៅក្នុងទូទឹកកក (PC) សមាសធាតុថាស ប្លាស្ទីក
ថតដាក់បន្លែ ( Fresh Safe) មាន
ថតត្រជាក់ខ្លាំង -
ធ្នើរទ្វារ មាន
កន្លែងដាក់ស៊ុត មាន
ពន្លឺ LED មាន
ថាសដែលអាចកែសម្រួលបាន មាន
ថាសកញ្ចក់ មាន
ផ្នែកនៅក្នុងកន្លែងកក (FC) សមាសធាតុថាស ថាសកញ្ចក់
ប្រអប់ទឹកកក មាន
ថាសទឹកកកទ្វេ មាន
ទូរបង្កក មាន
ធ្នើរទ្វារ មាន
ផ្សេងៗ ECONAVI មាន
ថតខាងលើ មាន
កុំប្រេស័រ Inverter
សន្សំសំចៃថាមពល មាន
ហ្គាស R600a
ស៊ីក្លូផេននីនអ៊ីសូឡង់អ៊ុលត្រាណេ មាន
ស្រស់ និងស្អាត មាន
Ag Clean មាន