រូបភាពរបស់ ទូទឹកកក NR-BV280
សេចក្តីលម្អិត ចំណុះផ្ទុក (TCVN 7829:2016) សរុប 255 L
ផ្នែកនៅក្នុងទូទឹកកក (PC) 170.0 L
ផ្នែកនៅក្នុងកន្លែងកក (FC) 85.0 L
ផ្នែកដាក់បន្លែ (VC) -
វិមាត្ររបស់ផលិតផល (WxDxH) 601 x 656 x 1505 mm
ប្រភេទរំលាយទឹកកក ការគ្រប់គ្រង PCB បែបអេឡិចត្រូនិច
ស្តង់ដារ / បទប្បញ្ញត្តិ TCVN 7828:2016/7829:2016
ការប្រើប្រាស់ថាមពល 359 kWh/ឆ្នាំ
កម្រិតថាមពល ផ្កាយ 5
ទម្ងន់សុទ្ធ 51 kg
ទម្ងន់សរុប 56 kg
វ៉ុល 220 V
ហឺត 50 Hz
ចំនួនទ្វារ 2
ពណ៌ទ្វារ ពណ៌អ៊ីណុក
ផ្នែកនៅក្នុងទូទឹកកក (PC) សារាធាតុរបស់ថាស ថាសកញ្ចក់
ថតដាក់បន្លែ មាន
ថតPrime Fresh មាន
ប្រអប់ដាក់របស់របរផ្សេងៗ មាន
កន្លែងដាក់ស៊ុត មាន
ពន្លឺ LED មាន
ថាសអាចលៃតម្រូវបាន មាន
ថាសកញ្ចក់ មាន
ផ្នែកនៅក្នុងកន្លែងកក (FC) សមាសធាតុថាស ថាសកញ្ចក់
ប្រអប់ទឹកកក មាន
ទូរបង្កក មាន
ធ្នើរ មាន
1-2 ថាសកញ្ចក់ មាន
អាចបង្កើតទឹកកកបានឆាប់រហ័ស មាន
ផ្សេងៗ ECONAVI មាន
ផ្ទាំងគ្រប់គ្រង មាន (នៅខាងក្នុងទូទឹកកក)
Compressor អ៊ីនវើទ័រ
គ្រប់គ្រងការបង្កក មាន
ឆាប់ត្រជាក់ មាន
សន្សំសំចៃថាមពល មាន
ហ្គាស R600a
Urethane Insulation Cyclopentane មាន
ស្រស់ហើយស្អាត មាន
Ag Clean មាន
Prime Fresh+ មាន