ទូទឹកកកទ្វាលោហៈ 2 មានផ្នែកកកនៅខាងក្រោមម៉ូដែល NR-BX471CPSP

រូបភាពរបស់ ទូទឹកកកទ្វាលោហៈ 2 មានផ្នែកកកនៅខាងក្រោមម៉ូដែល NR-BX471CPSP

ព័ត៌មានលម្អិត

 • ចំណុះផ្ទុកសរុប (ISO8561)

  • សរុប

   • 420 L
  • ផ្នែកនៅក្នុងទូទឹកកក (PC)

   • 308 L
  • ផ្នែកនៅក្នុងកន្លែងកក (FC)

   • 112 L
  • ផ្នែកដាក់បន្លែ (VC)

   • -
 • ចំណុះផ្ទុកសុទ្ធ (ISO8561)

  • សរុប

   • 405 L
  • ផ្នែកនៅក្នុងទូទឹកកក (PC)

   • 307 L
  • ផ្នែកនៅក្នុងកន្លែងកក (FC)

   • 98 L
  • ផ្នែកដាក់បន្លែ (VC)

   • -
 • វិមាត្ររបស់ផលិតផល (WxDxH)

  • 686 x 695 x 1790 mm
 • ប្រភេទរំលាយទឹកកក

  • ការគ្រប់គ្រង PCB បែបអេឡិចត្រូនិច
 • ស្តង់ដារ / បទប្បញ្ញត្តិ

  • PNS IEC 60335-1:2011
   PNS IEC 60335-2-24:2013
 • ការប្រើប្រាស់ថាមពល

  • -
 • កម្រិតថាមពល

  • -
 • ទម្ងន់សុទ្ធ

  • 67 kg
 • ទម្ងន់សរុប

  • 74 kg
 • វ៉ុល

  • 230 V
 • ហឺត

  • 60 Hz
 • ចំនួនទ្វា

  • 2
 • ពណ៌ទ្វារ

  • លោហៈពណ៌ប្រាក់រលោង
 • វត្ថុធាតុផ្សំរបស់ទ្វា

  • លោហៈ
 • ផ្ទាំងបញ្ជា

  • មាន (ក្រៅទ្វារទូទឹកកក/ Electrostatic )

ថតត្រជាក់ធម្មតា (PC)

 • ថតដាក់បន្លែ

  • ថតដាក់បន្លែ (Fresh Safe)
 • ថតពិសេស

  • មាន (Prime Fresh+)
 • ប្រអប់ជាប់ទ្វា

  • មាន
 • ធ្នើរដែលអាចប្ដូរកម្ពស់បាន

  • មាន
 • ធ្នើរ 1-2 ដែលអូសបាន

  • -
 • វត្ថុធាតុផ្សំធ្នើ

  • កញ្ចក់ស្វិត
 • ថាសដាក់ស៊ុត

  • មាន
 • ប្រអប់ដាក់របស់របរផ្សេងៗ

  • -
 • ម៉ាស៊ីនដាក់ទឹក

  • -
 • ភ្លើង LED

  • មាន
 • ការគ្រប់គ្រងថាមពល

  • មាន
 • Ag Clean

  • មាន
 • Blue Ag

  • -

ថតកក (FC)

 • ថតដាច់ដោយឡែក

  • មាន (3 ថត)
 • ធ្នើរ

  • -
 • ធ្នើរ 1-2 ដែលអូសបាន

  • -
 • វត្ថុធាតុផ្សំធ្នើ

  • -
 • មុខងារផលិតទឹកកកស្វ័យប្រវត្តិ

  • -
 • ប្រអប់ទឹកកក

  • មាន
 • ធុងទឹកកក

  • មាន
 • ការឆាប់ត្រជាក់

  • មាន
 • មុខងារបង្កើតទឹកកករហ័ស

  • មាន
 • ការគ្រប់គ្រងថាមពល

  • មាន

ផ្សេងទៀត

 • សន្សំសំចៃថាមពល

  • មាន
 • ECONAVI

  • មាន
 • ឧបករណ៍បង្ហាប់ខ្យល់

  • Inverter
 • ហ្គាស

  • R600a
 • Urethane Insulation Cyclopentane

  • មាន
 • សំឡេងរោទ៍ទ្វារ

  • -