នាំយកនូវតុល្យភាពរបស់ធម្មជាតិមកក្នុងអគារ
បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X—ដែលមានអត្ថប្រយោជន៍រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីល

សម្បូរបែបនៅក្នុងធម្មជាតិរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រូលីក (ត្រូវបានគេស្គាល់ថារ៉ាឌីកាល់ OH) រារាំងការបំពុលមេរោគនិងបាក់តេរីដើម្បីសម្អាតនិងបំផ្លាញចោល។
បច្ចេកវិទ្យាnanoe™ Xនាំមកនូវអត្ថប្រយោជន៍មិនគួរឱ្យជឿទាំងនេះនៅក្នុងផ្ទះដោយមានរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រូសែននៅក្នុងទឹកដូច្នេះផ្ទៃរឹងគ្រឿងសង្ហារិមទន់និងបរិយាកាសក្នុងផ្ទះប្រកបដោយផាសុកភាពនិងរីករាយមិនថានៅផ្ទះនៅកន្លែងធ្វើការឬទៅសណ្ឋាគារហាងហាង។ ភោជនីយដ្ឋានល។

នៅក្នុងពិភពដែលគិតពីសុខភាពសព្វថ្ងៃនេះ យើងយកចិត្តទុកដាក់លើការធ្វើលំហាត់ប្រាណ យើងយកចិត្តទុកដាក់លើអ្វីដែលយើងញ៉ាំ និងអ្វីដែលយើងប៉ះ ហើយយើងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះអ្វីដែលយើងដកដង្ហើម។

រូបភាពបង្ហាញអំពីរចនាសម្ព័ន្ធរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីត ដែលជាប្រភពនៃប្រសិទ្ធភាពរបស់បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X។ វាជាគន្លឹះដ៏សំខាន់ ដោយសារកម្រិតរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតដ៏ច្រើនត្រូវបានបង្កើតនៅក្នុងទឹក។

ចំណុចសំខាន់គឺថា រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីលដែលផលិតដោយបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X ផ្ទុកនៅក្នុងទឹក។

A: រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីល
B: អេឡិចត្រូស្តាទិច
C: ដែលផ្ទុកនៅក្នុងទឹក(H2O)

nanoe™ X៖ ការកែលម្អការការពារ 24/7

ប្រសិទ្ធភាពនៃ nanoe™ X—បច្ចេកវិទ្យារបស់ Panasonic តែមួយគត់

រូបភាពប្រសិទ្ធភាពរបស់បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X

1. កម្ចាត់ក្លិនមិនល្អ

2. ទប់ស្កាត់សារធាតុបំពុល 5 ប្រភេទ៖ បាក់តេរីនិងវីរុស ផ្សិត សារធាតុបង្កអាលែហ្ស៊ី លម្អង និងសារធាតុបង្កគ្រោះថ្នាក់

3. ផ្ដល់សំណើមដល់ស្បែក និងសក់

ឥទ្ធិពលនៃផលិតផល nanoe™ X អាចរំពឹងថាមាននៅក្នុងបន្ទប់ត្រង់កន្លែងដាក់ផលិតផលនោះតែប៉ុណ្ណោះ និងអាចខុសគ្នាទៅតាមទំហំបន្ទប់ មជ្ឈដ្ឋាន និងការប្រើប្រាស់។ អាចចំណាយពេលបីបួនម៉ោងសម្រាប់ nanoe™ X ឈានដល់ប្រសិទ្ធភាពពេញលេញរបស់វា។ ផលិតផល nanoe™ X មិនមែនជាឧបករណ៍វេជ្ជសាស្ត្រទេ។ ត្រូវតែអនុលោមតាមបទប្បញ្ញត្តិអនាម័យ និងការរចនាអគារក្នុងតំបន់។

បច្ចេកវិទ្យាដែលនាំយកភាពស្រស់ស្រាយនៃធម្មជាតិមកក្នុងអគារ

រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីលគឺជាម៉ូលេគុលអស្ថិរភាពដែលអាចប្រតិកម្មជាមួយធាតុផ្សេងៗដូចជាអ៊ីដ្រូសែនជាដើម ដោយចាប់យកវា។ ដោយសារប្រតិកម្មនេះ រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីលមានសមត្ថភាពក្នុងការទប់ស្កាត់សកម្មភាពបំពុលដោយបំបែកសារធាតុបំពុលទាំងនោះ និងបន្សាបផលប៉ះពាល់មិនល្អរបស់ពួកវា។ ដំណើរការដែលកើតឡើងតាមធម្មជាតិនេះមានអត្ថប្រយោជន៍សំខាន់ៗដែលធ្វើឱ្យមជ្ឈដ្ឋានក្នុងអគារប្រសើរឡើង។

រូបភាពរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតនៅក្នុងបរិស្ថានធម្មជាតិ

បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X របស់ Panasonic ឈានថែមមួយកម្រិតទៀត និងនាំយកសារធាតុកម្ចាត់លក្ខណៈធម្មជាតិ—រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីល—មកក្នុងអគារ ដើម្បីជួយបង្កើតមជ្ឈដ្ឋានដ៏ល្អបំផុត។

តាមរយៈការបង្កើតរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីលដែលមាននៅក្នុងទឹក បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X បង្កើនប្រសិទ្ធភាពរបស់វាយ៉ាងច្រើន បង្កើនអាយុកាលរបស់រ៉ាឌីកាល់ពីតិចជាងមួយវិនាទីនៅក្នុងធម្មជាតិទៅច្រើនជាង 600 វិនាទី – 10 នាទី។

1. រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតដែលមានក្នុងធម្មជាតិ

1. រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីលដែលមានក្នុងធម្មជាតិ
អាយុកាល៖ ប្រហែលមួយវិនាទី

2. រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតដែលផ្ទុកនៅក្នុងទឹក

2. រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីលដែលផ្ទុកនៅក្នុងទឹក
អាយុកាល៖ 600 វិនាទី (10 នាទី)

ដំណើរការដែលកើតឡើងតាមធម្មជាតិ

រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីលគឺជាម៉ូលេគុលអស្ថិរភាពដែលអាចប្រតិកម្មជាមួយធាតុផ្សេងៗដូចជាអ៊ីដ្រូសែនជាដើម ដោយចាប់យកវា។ ដោយសារប្រតិកម្មនេះ រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីលមានសមត្ថភាពក្នុងការទប់ស្កាត់សកម្មភាពបំពុលដោយបំបែកសារធាតុបំពុលទាំងនោះ និងបន្សាបផលប៉ះពាល់មិនល្អរបស់ពួកវា។

រូបភាពរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតកំពុងស្វែងរកអាតូមអ៊ីដ្រូសែន
រូបភាពរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតកំពុងផ្ដាច់អាតូមអ៊ីដ្រូសែនចេញពីម៉ូលេគុលមួយផ្សេងទៀត

nanoe™ X កម្ចាត់សារធាតុបង្កគ្រោះថ្នាក់

រូបភាពបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X កំពុងកម្ចាត់សារធាតុបង្កការបំពុល
រូបភាពរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតដែលមាននៅក្នុងបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X កំពុងផ្ដាច់អាតូមអ៊ីដ្រូសែនចេញពីសារធាតុបង្កការបំពុល
រូបភាពនៃការកម្ចាត់សារធាតុបង្កការបំពុល ដោយសារការផ្ដាច់អ៊ីដ្រូសែនចេញពីសារធាតុនោះ

តើ nanoe™ X មានលក្ខណៈពិសេសអ្វី?

nanoe™ X ទប់ស្កាត់បាក់តេរីនិងវីរុស ផ្សិត សារធាតុបង្កអាលែហ្ស៊ី លម្អង និងសារធាតុបង្កគ្រោះថ្នាក់ ក៏ដូចជាកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អផងដែរ។ វាជ្រាបចូលទៅក្នុងសាច់ក្រណាត់ដែលមានផ្ទៃរាបស្មើយ៉ាងល្អ រួមទាំងវាំងនន វាំងននរ៉ូត កម្រាលព្រំ និងគ្រឿងសង្ហារឹមជ្រាបចូលដល់សារធាតុបំពុលនៅលើផ្ទៃរឹង និងជួយសម្អាតខ្យល់ដែលយើងដកដង្ហើម។

តើ nanoe™ X មានលក្ខណៈពិសេសអ្វី?
រូបភាពបង្ហាញអំពីរបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X ជ្រាបចូលយ៉ាងជ្រៅ ដើម្បីកម្ចាត់សារធាតុបង្កក្លិនមិនល្អនៅក្នុងសាច់ក្រណាត់

មាត្រដ្ឋានមីក្រូទស្សន៍
មានទំហំតូចជាងភាគល្អិតនៃចំហាយទឹកមួយភាគមួយប៊ីលានដង nanoe™ មានទំហំតូចជាងចំហាយទឹកជាខ្លាំង ដូច្នេះវាអាចជ្រាបចូលទៅក្នុងសាច់ក្រណាត់យ៉ាងជ្រៅ ដើម្បីកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អ។

រូបភាពបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X ដែលមាននៅក្នុងទឹកអាចមានអាយុកាលយូរអង្វែង

អាយុកាលយូរជាងមុន
រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីត nanoe™ X ដែលមាននៅក្នុងទឹកមានអាយុកាលយូរជាងមុន ដូច្នេះវារាយប៉ាយបានកាន់តែច្រើនពាសពេញបន្ទប់។

រូបភាពបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X ដែលមានកម្រិតរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតដ៏ច្រើន

ចំនួនច្រើន
ម៉ាស៊ីនផលិត nanoe™ X ម៉ូដែល 2 ផលិតរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីត 9.6 ទ្រីលានក្នុងមួយវិនាទី។ ចំនួនកំណើនរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតដែលបានផលិតដោយ nanoe™ X មានន័យថាមានប្រតិបត្តិការខ្ពស់ជាងមុនក្នុងការទប់ស្កាត់សារធាតុបំពុលនានា។

រូបភាពបង្ហាញថា មិនចាំបាច់ថែទាំម៉ាស៊ីន nanoe™ X នោះទេ ដោយសារវាបង្កើតឡើងពីតាទីញ៉ូម

មិនចាំបាច់ថែទាំ
មិនតម្រូវឱ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ និងថែទាំ៖ nanoe™ X ត្រូវបានផលិតដោយប្រើឧបករណ៍ដែលធ្វើពីទីតាញ៉ូមដែលមិនតម្រូវឱ្យមានការថែទាំទេ។.

(មាស៊ីនផលិតnanoe™ X ជំនាន់ថ្មី បង្ហាញក្នុងរូបភាព)

សាយភាយទៅក្នុងលំហយ៉ាងសកម្ម

សាយភាយទៅក្នុងលំហយ៉ាងសកម្ម
nanoe™ X សាយភាយទៅក្នុងបន្ទប់ទាំងមូលយ៉ាងសកម្ម និងទៅលើសពីតម្រង ដើម្បីទប់ស្កាត់សារធាតុបំពុលដែលនៅជាប់ផ្ទៃនានា និងចម្លងតាមខ្យល់។

ភាគល្អិតដែលមានសុវត្ថិភាព និងគ្មានជាតិគីមី

ភាគល្អិតដែលមានសុវត្ថិភាព និងគ្មានជាតិគីមី
មិនត្រូវការថែរទាំ និងការផ្លាស់ប្តូរ។ nanoe™ X គឺជាដំណោះស្រាយចម្រោះដែលផលិតដោយប្រើទីតាញ៉ូមដែលមិនត្រូវការការថែទាំទេ។
 * រូបភាពបង្ហាញពីម៉ាស៊ីនផលិតnanoe™ X

តើ nanoe™ X មានលក្ខណៈពិសេសអ្វី?

តើ nanoe™ X មានលក្ខណៈពិសេសអ្វី?

nanoe™ X ទប់ស្កាត់បាក់តេរីនិងវីរុស ផ្សិត សារធាតុបង្កអាលែហ្ស៊ី លម្អង និងសារធាតុបង្កគ្រោះថ្នាក់ ក៏ដូចជាកម្ចាត់ក្លិនមិនល្អផងដែរ។ វាជ្រាបចូលទៅក្នុងសាច់ក្រណាត់ដែលមានផ្ទៃរាបស្មើយ៉ាងល្អ រួមទាំងវាំងនន វាំងននរ៉ូត កម្រាលព្រំ និងគ្រឿងសង្ហារឹមជ្រាបចូលដល់សារធាតុបំពុលនៅលើផ្ទៃរឹង និងជួយសម្អាតខ្យល់ដែលយើងដកដង្ហើម។

រូបភាពបង្ហាញអំពីរបៀបដែលបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X ជ្រាបចូលយ៉ាងជ្រៅ ដើម្បីកម្ចាត់សារធាតុបង្កក្លិនមិនល្អនៅក្នុងសាច់ក្រណាត់

Effective on fabrics and other surfaces
Microscopic scale:
At one billionth of a cubic metre, nanoe™ X particles are much smaller than steam particles, so they penetrate deep into fabrics to deodorise.

រូបភាពបង្ហាញថា បច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X ដែលមាននៅក្នុងទឹកអាចមានអាយុកាលយូរអង្វែង

អាយុកាលយូរជាងមុន
រ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីត nanoe™ X ដែលមាននៅក្នុងទឹកមានអាយុកាលយូរជាងមុន ដូច្នេះវារាយប៉ាយបានកាន់តែច្រើនពាសពេញបន្ទប់។

រូបភាពបច្ចេកវិទ្យា nanoe™ X ដែលមានកម្រិតរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតដ៏ច្រើន

ចំនួនច្រើន
ម៉ាស៊ីនផលិត nanoe™ X ម៉ូដែល 2 ផលិតរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីត 9.6 ទ្រីលានក្នុងមួយវិនាទី។ ចំនួនកំណើនរ៉ាឌីកាល់អ៊ីដ្រុកស៊ីតដែលបានផលិតដោយ nanoe™ X មានន័យថាមានប្រតិបត្តិការខ្ពស់ជាងមុនក្នុងការទប់ស្កាត់សារធាតុបំពុលនានា។

រូបភាពបង្ហាញថា មិនចាំបាច់ថែទាំម៉ាស៊ីន nanoe™ X នោះទេ ដោយសារវាបង្កើតឡើងពីតាទីញ៉ូម

មិនចាំបាច់ថែទាំ
មិនតម្រូវឱ្យមានការផ្លាស់ប្ដូរ និងថែទាំ៖ nanoe™ X ត្រូវបានផលិតដោយប្រើឧបករណ៍ដែលធ្វើពីទីតាញ៉ូមដែលមិនតម្រូវឱ្យមានការថែទាំទេ។

(មាស៊ីនផលិតnanoe™ X ជំនាន់ថ្មី បង្ហាញក្នុងរូបភាព)

សាយភាយទៅក្នុងលំហយ៉ាងសកម្ម

សាយភាយទៅក្នុងលំហយ៉ាងសកម្ម
nanoe™ X សាយភាយទៅក្នុងបន្ទប់ទាំងមូលយ៉ាងសកម្ម និងទៅលើសពីតម្រង ដើម្បីទប់ស្កាត់សារធាតុបំពុលដែលនៅជាប់ផ្ទៃនានា និងចម្លងតាមខ្យល់។

ភាគល្អិតដែលមានសុវត្ថិភាព និងគ្មានជាតិគីមី

ភាគល្អិតដែលមានសុវត្ថិភាព និងគ្មានជាតិគីមី
សុវត្ថិភាពរបស់ nanoe™ X ត្រូវបានធ្វើតេស្តនៅក្នុងមន្ទីរពិសោធន៍ និងស្ថាប័ននានា។
 * រូបភាពបង្ហាញពីម៉ាស៊ីនផលិតnanoe™ X

ខ្លឹមសារពាក់ព័ន្ធ