ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី Aero Inverter Standard ម៉ូដែល CS-PS18TKH (CU-PS18TKH) កម្លាំង 2 សេស

CS-PS18TKH/CU-PS18TKH

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី Aero Inverter Standard

ទទួលបានបរិយាកាសត្រជាក់ប្រកបដោយផាសុកភាពដូចធម្មជាតិជាមួយម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី AERO របស់ Panasonic។
#AIRTHATMOVESYOU
អ៊ីនវើទ័រ, iAUTO, ហ្គាសម៉ាស៊ីនត្រជាក់ R410A, ស្ដង់ដារថាមពលកម្រិតផ្កាយ 5។

ដើម្បីជ្រើសរើសម៉ូដែលត្រឹមត្រូវ >

close
^

ព័ត៌មានផលិតផល

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី Aero  Inverter Standard ម៉ូដែល  CS-PS18TKH (CU-PS18TKH) កម្លាំង 2 សេស
កម្លាំងសេស
2 សេស
សមត្ថភាពផ្ដល់ភាពត្រជាក់
17100 Btu/h
បច្ចេកវិទ្យាComfort

ជំនួយ

ជំនួយបន្ថែម

ម៉ាស៊ីនត្រជាក់ស៊េរី Aero Inverter Standard ម៉ូដែល CS-PS18TKH (CU-PS18TKH) កម្លាំង 2 សេស