Space Tune™

Space Tune™

Optimizuoja garsą pagal įvairias vietas

HC410/412 yra pirmasis HC serijos įrenginys su „Space Tune™“ funkcija, kuri sureguliuoja dažnius ir pritaiko juos pagal įvairias vietas.
Naudojantis šia funkcija galimi išankstiniai nustatymai, kurie yra pritaikyti trims vietoms – prie sienos, ant sienos ir prie kampo.

Space Tune™
Space Tune™
Space Tune™

„Space Tune™“ optimaliai sureguliuoja garsą pagal įrenginio vietą

Garsiakalbių atkuriamas garsas labai priklauso nuo vietos ir aplinkos, kurioje įrengiamas įrenginys.

Atkuriama muzika skamba taip, kaip buvo numatyta, kai įrenginys pastatomas atitinkamu atstumu nuo sienos; bet jei dėl vietos stygiaus įrenginį tenka statyti prie sienos, tvirtinti ant sienos arba statyti kampe, garsas atsimuša nuo sienos, padidėja garso slėgis ir dėl to iškraipomos garso dažnių charakteristikos, o muzika nebeskamba taip, kaip buvo numatyta.

HC410/412 naujai integruota „Space Tune™“ funkcija turi 3 išankstinius nustatymus – prie sienos, ant sienos, prie kampo; taip garso dažnių charakteristikos pakoreguojamos pagal įrenginio įrengimo vietą, kad atkuriama muzika skambėtų taip, kaip buvo numatyta.

Space Tune™

Rinkitės iš 3 išankstinių nustatymų pagal tai,
kur įrengiamas įrenginys.

Prie sienos

Sureguliuoja garso dažnių charakteristikas vidutiniųjų ir aukštųjų dažnių diapazone, kad būtų pašalinti nuo sienos ir nuo paviršiaus, ant kurio pastatytas įrenginys, atsimušančio garso trikdžiai ir tinkamai subalansuoja vidutiniųjų ir aukštųjų dažnių diapazoną su žemųjų dažnių diapazonu. Dėl to atkuriamas vokalas skamba aiškiau ir toliau sklinda.

Ant sienos

Koreguoja aukštųjų dažnių diapazono charakteristikas, kad būtų kompensuojamas vidutiniųjų ir aukštųjų dažnių prislopinimas, atsirandantis dėl įrenginio storio ir nuo galinės sienos atsimušančio garso. Garsas skamba aiškiau ir toliau sklinda.

Prie kampo

Koreguoja žemųjų dažnių diapazono charakteristikas, kad būtų kompensuojamas žemųjų dažnių prislopinimas, atsirandantis dėl nuo dviejų galinių sienų ir nuo paviršiaus, ant kurio pastatytas įrenginys, atsimušančio garso. Pašalinus poveikį vidutiniesiems ir aukštiesiems dažniams, garsas skamba aiškiau ir toliau sklinda.

Garso slėgio lygio pasikeitimas naudojant „Space Tune™“ 

„Space Tune™“ režimas IŠJUNGTAS – Prie sienos –

Vidutiniųjų ir žemųjų dažnių diapazonas (100–300 Hz)

Kai įrenginys yra netoli sienos, vidutiniųjų ir žemųjų dažnių diapazone per daug padidėja garso slėgis, nes garsas atsimuša nuo sienos.

09
Vidutiniųjų ir aukštųjų dažnių diapazonas (2–8 kHz)

Vidutinieji ir aukštieji dažniai yra prislopinami ir skamba neaiškiai, nes vidutiniųjų ir aukštųjų dažnių charakteristikas iškraipo nuo sienos atsimušantis garsas.

09

„Space Tune™“ režimas ĮJUNGTAS – Prie sienos –

Vidutiniųjų ir žemųjų dažnių diapazonas (100–300 Hz)

Kompensuoja per didelį garso slėgio padidėjimą vidutiniųjų ir žemųjų dažnių diapazone, kuris atsiranda, kai garsiakalbis yra per arti sienos.

Vidutiniųjų ir aukštųjų dažnių diapazonas (2–8 kHz)

Koreguoja garso dažnių charakteristikos iškraipymus vidutiniųjų ir žemųjų dažnių diapazone ir subalansuoja garso slėgį vidutiniųjų ir žemųjų dažnių diapazone.

Space Tune™