https://myprofile.panasonic.eu/login?lang=en_GB&{0} /servlet/saml/logout4eu?{0}

Išorinė blykstė

Išorinė blykstė

Užfiksuokite natūralias išraiškas natūralioje šviesoje.

Išorinė blykstė

Kokių pranašumų suteikia išorinė blykstė? Svarbus pranašumas – ji apšviečia tolimus objektus. Kitas – ji leidžia kontroliuoti aplinkos apšvietimą. Juk apšvietimą kontroliuojate kasdien – pro langus sklindančią saulės arba sieninių ir lubinių šviestuvų šviesą. Fotografuojant kontroliuoti apšvietimą taip pat svarbu.

GN (vedantysis skaičius) ir fotografavimo atstumas

Kiek siekia blykstės šviesa?
Tai nurodo GN (vedantysis skaičius)* ir jo reikšmė. Kuo didesnė reikšmė, tuo tolimesnius objektus galima fotografuoti su tinkamu išlaikymu.

* Blykstės GN nurodo diafragmos reikšmę, užtikrinančią tinkamą objekto išlaikymą, kuris yra 1 m atstumu nuo fotoaparato naudojant ISO100.

Išorinė blykstė

Pagal GN galite apskaičiuoti, kokį atstumą pasieks blykstės šviesa.

Be to, padaliję GN iš atstumo tarp fotoaparato ir objekto, gausite diafragmos reikšmę, kuri būtina esant maksimaliai šviesos emisijai.

Fotografavimo atstumas su tinkamu išlaikymu (m) = GN / F reikšmė

Jei prie fotoaparato prijungta blykstė DMW-FL220 (GN22) ir nustatyta diafragmos reikšmė F2,8, galite su tinkamu išlaikymu fotografuoti objektus, kurie yra už maždaug 7,9 m. Naudodami DMW-FL500, galite fotografuoti maždaug už 10 m*2 esančius objektus. Šios išorinės blykstės leidžia fiksuoti objektus su tinkamu išlaikymu tokiu atstumu, kurio nepasiekia integruota blykstė.

GN 2,5 atitikmuo
GN 4,9 atitikmuo
GN 7 atitikmuo
GN 11 atitikmuo
GN 22 atitikmuo
GN 2,8 atitikmuo

*1 Kai fotografuojama naudojant F2,8, ISO100, 24 mm plačiakampio objektyvo (35 mm fotoaparato atitikmens) nustatymus.
*2 Maksimalus fotografavimo atstumas su DMW-FL500 naudojant F2,8, ISO100, 24 mm plačiakampio objektyvo (35 mm fotoaparato atitikmens) nustatymus.

Kai ISO jautrumas padidinamas, galima fotografuoti toliau esančius objektus su tinkamu išlaikymu. Pvz., kai fotografuojama naudojant ISO400, atstumas yra maždaug du kartus didesnis negu fotografuojant, kai nustatyta ISO100. Taip galite padidinti fotografavimo atstumą.

Naudojant ISO100 nustatytas fotografavimo atstumas yra 1
ISO100*
ISO400*
ISO1600*

*1 Kai fotografuojama naudojant F2,8, 24 mm plačiakampio objektyvo (35 mm fotoaparato atitikmens) nustatymus.

Atspindimos šviesos apšvietimas

Tai fotografavimo būdas, kai šviesos šaltinis pasukamas, kad šviesa atsispindėtų nuo lubų arba sienos ir taip būtų išsklaidoma. Sušvelninami dėl blykstės atsiradę šešėliai ir sukuriamas natūralus apšvietimas, kuris paryškina veido išraiškas ir patalpos jaukumą. Be to, šviesa nespigina tiesiai į miegančio vaiko veidą.

Tiesioginis apšvietimas
Atspindimos šviesos apšvietimas
Išorinė blykstė
Tiesioginis apšvietimas
Atstarojošais apgaismojums

Plokščiojo atšvaito naudojimas

Plokščiasis atšvaitas paryškina objektą, kai į jį nukreipiama balto arba sidabrinio atšvaito atspindima šviesa. Taip pat galite naudoti atšvaitą kaip netiesioginį apšvietimą nukreipdami juo blykstės arba saulės šviesą į šešėlius. Taip galite kontroliuoti objekto šešėlius.

Tiesioginis apšvietimas
Su plokščiuoju atšvaitu
Išorinė blykstė

Sklaidytuvo naudojimas

Plokščiasis atšvaitas atspindi šviesą, o sklaidytuvas ją išsklaido. Jis teikia švelnų apšvietimą su nuslopintais šešėliais.
Kaip skaidytuvą galite naudoti balto audinio skiautę arba kalkę.

Su sklaidytuvu
Išorinė blykstė

Fotografavimo patarimai

• Padarykite, kad šviesa atsispindėtų nuo balto (nespalvoto) paviršiaus. Jei lubos arba siena spalvotos, atspindima šviesa bus atitinkamos spalvos.
• Jei tarp atspindinčio paviršiaus ir objekto per didelis atstumas, atspindima šviesa sunkiau pasiekia objektą. Prisiminkite, kad efektas susilpnėja didelėse patalpose.

FP emisija

Naudojant blykstę patogu fotografuoti priešais šviesos šaltinį. FP emisija leidžia fotografuoti naudojant trumpesnį išlaikymą. Taip pat galite naudoti visiškai atvirą diafragmą net ryškiems vaizdams.

Blykstė IŠJUNGTA: šešėliai užblokuojami, jei fotografuojama prieš šviesos šaltinį.
TTL AUTOMATINIS: ryškiai pakoreguojamas vaizdas. Rodoma vandens tėkmė.
FP emisija: trumpas išlaikymas užfiksuoja vandens srovę.
Blykstės režimo naudojimas

Lėtai sinchronizuojama blykstė

Kai naudojama įprasta automatinė blykstė, net esant tinkamam objekto išlaikymui fono išlaikymas gali būti nepakankamas. Lėtai sinchronizuojamos blykstės funkcija pailgina išlaikymą ir toliau fiksuoja foninį apšvietimą, net kai blykstė užgęsta.

Normali automatinė blykstė, 1/60 sek.
Lėtai sinchronizuojama blykstė, 1/1,6 sek.

2-os užsklandos sinchronizavimas

Naudojant 1-os užsklandos sinchronizavimą, blykstės šviesa skleidžiama, kai atidaromas užraktas. Tačiau naudojant 2-os užsklandos sinchronizavimą, blykstės šviesa skleidžiama prieš pat uždarant užraktą. Taip galite natūraliai atvaizduoti patrauklius šviesos pėdsakus.

1-os užsklandos sinchronizavimas
2-os užsklandos sinchronizavimas
Belaidis valdymas (DMC-GH4 / GX7 / G6 / GF6)

DMW-FL580L / FL360L turi belaidžio valdymo funkcijų, kurios įgalina stiprų apšvietimą keliomis blykstėmis (daugiausia trimis blyksčių grupėmis). Blykstės nustatymus, pvz., suaktyvinimą, pritemdymą ir išlaikymo kompensavimą, galima konfigūruoti fotoaparato meniu. Ją taip pat galima naudoti kaip papildomą blykstę.

* Jei prie DMC-GF6 nepritvirtintas greito prijungimo laikiklis, ją galima valdyti belaidžiu būdu.

Išorinė blykstė
Apšvietimas šviesos diodais filmuojant

DMW-FL580L / FL360L turi šviesos diodų lempas, kurios ypač naudingos filmuojant, kai apšvietimas foninis arba prastas.

• Šią funkciją taip pat turi DMC-GH4 / GX7 / G6 / FZ70 (FZ72).

Išorinė blykstė