„Lumix GH5M2“ pirmųjų užsakymų akcija – akcijos sąlygos ir taisyklės

„Lumix GH5M2“ pirmųjų užsakymų akcija – akcijos sąlygos ir taisyklės

Atsakykite į apklausos klausymus ir nemokamai gaukite objektyvą bei bateriją.

El. pašto adresas: Panasonic@promotion-support.com

Pirmųjų užsakymų akcijos vykdymo laikas: 2021 m. gegužės 25 d. – 2021 m. rugpjūčio 31 d.

Paraiškų pateikimo laikotarpis: 2021 m. liepos 1 d. – 2021 m. rugsėjo 15 d.

1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS

1.1. LUMIX GH5M2 pirmųjų užsakymų akciją (toliau „Akcija“) vykdo „Panasonic Marketing Europe GmbH“, užregistruota adresu Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Vokietija (toliau „Organizatorius").

2. AKCIJOS DALYVIAI

2.1. Akcijoje gali dalyvauti toliau nurodytų šalių gyventojai: Vokietijos, Austrijos, Prancūzijos ir jos užjūrio valdų (tik euro zona), Monako, Belgijos, Liuksemburgo, Italijos, Šveicarijos, Nyderlandų, Ispanijos, Portugalijos, Lenkijos, Čekijos Respublikos, Slovakijos, Vengrijos, Rumunijos, Bulgarijos, Slovėnijos, Kroatijos, Estijos, Lietuvos, Švedijos, Danijos, Norvegijos, Suomijos, JK ir Airijos, Bosnijos ir Hercegovinos, Albanijos, Latvijos, Graikijos (toliau „Dalyvaujančiosios šalys“).

2.2. Dalyviai turi būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus (toliau „Dalyvis“).

2.3. Norintis dalyvauti Akcijoje asmuo nuo 2021 m. gegužės 25 d. iki 2021 m. rugpjūčio 31 d. (toliau „Pirmųjų užsakymų akcijos laikotarpis“) turi įsigyti vieną iš šių LUMIX GH5M2 produktų: DC-GH5M2E, DC-GH5M2LE, DC-GH5M2ME („Reikalavimus atitinkantys produktai“) iš įgaliotojo mažmeninės prekybos atstovo, vykdančio savo veiklą Dalyvaujančioje šalyje, ir atsakyti į apklausos klausimus, kurie bus pateikti paraiškos pateikimo metu, pateikiant 4 dalyje nurodytą informaciją.

2.4. Visi Reikalavimus atitinkantys produktai turi būti originalūs ir nauji „Panasonic“ produktai. Akcija neapima naudotų, atnaujintų ar modifikuotų produktų, importuotų iš šalių, kurios neįtrauktos į Dalyvaujančiųjų šalių sąrašą, arba produktų, kurie yra padirbti ar kokiu nors būdu pažeidžia „Panasonic“ įmonių grupės intelektinės nuosavybės teises.

3. PRIZAS

3.1. Už dalyvavimą Akcijoje skiriamas prizas – H-H025 25 mm F1.7 objektyvas ir nemokama DMW-BLK22 baterija („Prizas“).

3.2. Už dalyvavimą Akciją siūlomas prizas nekeičiamas, neperleidžiamas kitiems asmenims; jo negalima pakeisti į grynuosius pinigus ar kreditus.

3.3. Akcija bus vykdoma tol, kol pasibaigs Prizų atsargos.

3.4. Atsiradus nenumatytoms aplinkybėms, Organizatorius pasilieka teisę be įspėjimo pateikti tokios pačios ar didesnės vertės alternatyvų Prizą.

4. PARAIŠKOS PATEIKIMAS

4.1. Norėdamas gauti Prizą, Reikalavimus atitinkantį produktą įsigijęs Dalyvis turi užregistruoti paraišką internete ir dalyvauti apklausoje, pateiktoje registracijos puslapyje https://www.panasonic.com/lt/consumer/fotoaparatai-ir-filmavimo-kameros/skaitmeniniai-aparatai-suzinoti/skaitmeniniai-aparatai/lumix-gh5m2-isankstine-reklama.html .Norėdamas gauti Prizą, Dalyvis turi atsakyti į visus apklausos klausimus ir išsiųsti atsakymą.

4.2. Paraiškos, susijusios su Reikalavimus atitinkančiais produktais, įsigytais prieš ar po Pirmųjų užsakymų akcijos vykdymo laikotarpio, bus laikomos negaliojančiomis.

4.3. Norėdamas gauti Prizą, Dalyvis turi užsiregistruoti 4.1 dalyje nurodytame registracijos puslapyje, pateikdamas šią privalomą informaciją:

1) kur buvo įsigytas Reikalavimus atitinkantis produktas

2) pirkimo data

3) reikalavimus atitinkančio gaminio serijos numeris (kurį rasite ant gaminio pagrindo arba produkto pakuotės šono)

4) įkeltas gaminio serijos numerio ir brūkšninio kodo nuskaitymas arba nuotrauka

5) įkeltas sąskaitos faktūros arba kasos kvito, patvirtinančio produkto įsigijimą, nuskaitymas arba nuotrauka (viso pirkimą patvirtinančio kvito kopija (ne dalinio užsakymo apmokėjimo ar išankstinio užsakymo kvitas).

4.4. Paraiškos pateikimo laikotarpis – nuo 2021 m. liepos 1 d. iki 2021 m. rugsėjo 15 d. („Paraiškos pateikimo laikotarpis“). Akcija neapims paraiškų, pateiktų šiam laikotarpiui pasibaigus. Dalyvis turi užtikrinti, kad pirkimo kvite būtų nurodytas įsigyto produkto pavadinimas (modelio numeris), sumokėta kaina, parduotuvės pavadinimas ir pirkimo data.

4.5. Organizatorius neatsako už jokius techninius, kompiuterinės arba programinės įrangos, interneto svetainės, serverio ar kitokio pobūdžio gedimus ar žalą, kuri galėtų sutrukdyti Dalyviui dalyvauti Akcijoje.

4.6. Faksu, telefonu, elektroniniu paštu ar paštu pateiktos paraiškos nebus priimamos. Neįskaitomos, neišsamios ar pakeistos formos paraiškos ar apklausos bus laikomos negaliojančiomis, kaip ir paraiškos formos, užpildytos, nesilaikant čia nurodytų sąlygų.

4.7. Užsiregistravęs interneto svetainėje Dalyvis gaus automatinį elektroninį laišką, patvirtinantį jo paraiškos priėmimą ir nurodantį tolesnius su paraiškos pateikimu susijusius veiksmus. Dalyvio paraiška bus patikrinta pagal čia nurodytas taisykles. Paraiška negalios, jeigu Reikalavimus atitinkantys produktai bus grąžinti mažmeninės prekybos atstovui, jeigu Dalyvis pakeis Reikalavimus atitinkantį produktą arba gaus visą sumokėtą sumą. Tokiu atveju Organizatorius turės teisę reikalauti grąžinti visus Prizus.

4.8. Organizatorius nepriims paraiškos, jei Dalyvis nepateiks galiojančios pirkimo kvito kopijos, gaminio serijos numerio, serijos numerio ir brūkšninio kodo nuskaitymo ar nuotraukos.

5. PRIZO IŠSIUNTIMAS

5.1 Prizas bus išsiųstas paraiškos registravimo metu Dalyvio nurodytu adresu.

5.2. Jei Prizas nebus pristatytas dėl neteisingai nurodyto adreso (dėl Dalyvio klaidos), Organizatorius neprivalės imtis jokių tolesnių su tuo susijusių veiksmų.

5.3. Prizą išsiuntus, Dalyviui perduodama Prizo sugadinimo arba netyčinio pametimo rizika.

5.4. Prizas bus pristatytas per 2 mėnesius nuo Paraiškos pateikimo laikotarpio.

5.5. Paraiškos, pateiktos ne per Paraiškos pateikimo laikotarpį, nebus priimamos.

5.6. Jei Organizatorius negalės pristatyti Prizo 5.4 dalyje nurodytu laiku dėl priežasčių, už kurias jis neatsako (Prizų trūkumas), Organizatorius nedelsiant praneš apie tai Dalyviui. Jis taip pat praneš Dalyviui apie numatomą naują pristatymo datą. Prizų trūkumu čia bus laikomas atvejis, kuomet Organizatoriaus tiekėjas nesugebės laiku pristatyti produktų, Organizatoriui sudarius suderintą sandorį, kuomet nei Organizatorius, nei jo tiekėjas nėra kaltas arba Organizatorius neprivalo vykdyti pirkimų atskiru atveju. Prizų trūkumas taip pat gali atsirasti dėl nenumatytų aplinkybių, tokių kaip force majeure.

6. PRIVATUMAS IR ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

6.1. Atsakingas duomenų tvarkytojas yra Organizatorius, „Panasonic Marketing Europe GmbH“, Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, VOKIETIJA; datenschutz@eu.panasonic.com

6.2. Organizatorius laikysis galiojančių duomenų apsaugos įstatymų nuostatų. Organizatoriaus taikomą privatumo politiką galite rasti: https://www.panasonic.com/lt/privatumo-politika.html

6.3. Kaupiami duomenys: pasisveikinimas, vardas ir pavardė, pašto adresas, gyvenamoji šalis ir el. pašto adresas, apklausos atsakymai, Reikalavimus atitinkančio produkto pirkimo data ir vieta.

6.4. Duomenų kaupimo tikslai: Duomenys bus renkami, tvarkomi ir saugomi tik šios Akcijos vykdymo tikslams arba tikslams, kuriems Dalyvis davė sutikimą. Jei Dalyvis sutiko gauti informaciją apie gaminį ir specialius „Panasonic“ pasiūlymus, tam tikslui taip pat bus renkami, apdorojami ir saugomi aukščiau išvardyti duomenų tipai. Jau esamų klientų duomenys bus lyginami ir atnaujinami, atsižvelgiant į šios akcijos metu pateiktus duomenis.

6.5. Duomenys bus tvarkomi, laikantis BDAR 6 straipsnio 1b ir 1f dalimis, 17 straipsnio 3e dalimi bei Duomenų apsaugos įstatymu 18/2018, visų pirma atsižvelgiant į savanorišką Dalyvio dalyvavimą, šias sąlygas ir taisykles bei Organizatoriaus interesus.

6.6. Jokie Dalyvio asmens duomenys nebus perduoti trečiosioms šalims ir nebus jiems prieinami be Dalyvio sutikimo. Išimtis bus daroma trečiosioms šalims, kurioms pavesta vykdyti Akciją ir kurios rinks, kaups ir naudos duomenis Akcijos vykdymo tikslais. Trečiosios šalys laikysis BDAR ir taikys būtinas, su Organizatoriumi suderintas saugumo priemones.

6.6. Akcijai pasibaigus, Dalyvių duomenys bus ištrinti, nebent jei tokie duomenys yra būtini, norint gauti informaciją apie produktą ir specialius „Panasonic“ pasiūlymus. Organizatorius archyvuos juos tik teisinės gynybos tikslais tol, kol baigsis ieškinių senaties terminas.

6.7. Dalyvis bet kuriuo metu gali atšaukti savo dalyvavimą Akcijoje ir prieštarauti, kad Akcijoje būtų naudojami atitinkami jo asmens duomenys. Toks reikalavimas turi būti išsiųstas Akcijos Organizatoriui arba „Panasonic“ skyriui Dalyvio gyvenamojoje šalyje – „Panasonic Marketing Europe GmbH“, Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, Wołoska 9, 02-583 Varšuva, Lenkija.

6.8. Dalyvis turi teisę bet kuriuo metu nemokamai gauti informaciją apie saugomus jo asmens duomenis, jų šaltinį ir gavėją bei duomenų tvarkymo tikslą ir, jei taikoma, teisę juos taisyti, blokuoti ar ištrinti, laikantis taikomų teisinių nuostatų.

7. BENDROSIOS SĄLYGOS

7.1. Pateikus Prizo paraišką, laikoma, kad Dalyvis perskaitė ir supranta šias sąlygas ir taisykles.

7.2. Siekdamas apsisaugoti nuo melagingų, neteisingų ar pasikartojančių paraiškų, Organizatorius pasilieka teisę patikrinti visų paraiškų galiojimą, įskaitant, be apribojimų, reikalavimą, kad Dalyvis įrodytų, kad jis negrąžino Reikalavimus atitinkančio produkto per 28 dienas nuo jo pristatymo dienos. Paraiškos, pateiktos už grąžintus Reikalavimus atitinkančius produktus, nesąžiningos ar melagingos paraiškos arba šių sąlygų ir taisyklių neatitinkančios paraiškos bus pripažintos negaliojančiomis.

7.3. Organizatorius pasilieka teisę savo nuožiūra keisti šias sąlygas ir taisykles tiek, kiek leidžia įstatymai, apie tai tinkamai informavus Akcijos Dalyvius, paskelbiant pakeitimus Akcijos svetainėje.

7.4. Už vieną Reikalavimus atitinkantį produktą galima pateikti tik vieną paraišką.

7.5. Nagrinėdamas įtartinas ir atsižvelgdamas į gautas Prizų paraiškas, Organizatorius pasilieka teisę patikrinti produktų grąžinimus atitinkamiems įgaliotiems mažmeninės prekybos atstovams. Organizatorius stebės bet kokią galimai apgaulingą veiklą. Organizatorius pasilieka teisę sulaikyti Prizo išdavimą (arba imtis veiksmų, reikalaujant sugrąžinti išduotą Prizą), jei įtariama, kad buvo pateikta neteisinga ar melaginga paraiška.

7.6. Šias sąlygas ir taisykles reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai, išskyrus atvejus, kuomet taikomi tarptautiniai konfliktų nagrinėjimo reglamentai, visų pirma JT konvencija dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių. Lietuvos teismai turi išimtinę jurisdikciją spręsti bet kokius dėl šios Akcijos kylančius arba su ja susijusius ginčus ar pretenzijas.

7.7. Dalyviai gali būti atsakingi už mokesčius, kuriuos reikia sumokėti, gavus Prizą. Tokia mokestinė prievolė yra Dalyvio, o ne Organizatoriaus atsakomybė.

7.8. Jei kuris nors šių sąlygų ir taisyklių punktas nustos galioti, tai nepaveiks kitų sąlygų galiojimo.