„Lumix GH6 Early Bird“ akcija. Akcijos sąlygos ir taisyklės

„Lumix GH6 Early Bird“ akcija. Akcijos sąlygos ir taisyklės

Užregistruokite savo „LUMIX GH6“ produktą ir gaukite 128GB „Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD“ serijos kortelę ir nemokamą garantijos pratęsimą +1 metams.

El. paštas: Panasonic@promotion-support.com

Akcijos laikotarpis: 2022 m. vasario 22 d. – 2022 m. balandžio 30 d.

Paraiškų dovanoms gauti pateikimo laikotarpis: 2022 m. kovo 15 d. – 2022 m. gegužės 31 d.

1. AKCIJOS ORGANIZATORIUS

1.1.  „LUMIX GH6 Early Bird“ akciją (toliau „Akcija“) vykdo [https://www.panasonic.com/lt/consumer/fotoaparatai-ir-filmavimo-kameros/skaitmeniniai-aparatai-suzinoti/straipsniai/lumix-gh6-early-bird-pasiulymas.html] kaip „Panasonic Marketing Europe GmbH“ filialas, kurios registruotas adresas yra Hagenauer Str. 43, 65203 Wiesbaden, Vokietija (toliau „Akcijos organizatorius“).

2. TAISYKLĖS

2.1. Akcijoje gali dalyvauti šių šalių gyventojai: Vokietijos, Austrijos, Prancūzijos, Belgijos, Italijos, Šveicarijos, Nyderlandų, Ispanijos, Portugalijos, Lenkijos, Čekijos, Slovakijos, Vengrijos, Rumunijos, Bulgarijos, Švedijos, Danijos, Norvegijos, Suomijos, JK, Airijos (toliau „Dalyvaujančios šalys“).

 

2.2. Dalyviais gali būti ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus asmenys (toliau „Dalyvis“).

2.3. Norėdamas dalyvauti Akcijoje, Dalyvis iš Dalyvaujančios šalies įgalioto mažmenininko nuo 2022 m. vasario 22 d. iki 2022 m. balandžio 30 d. (toliau „Akcijos laikotarpis“) turi įsigyti vieną iš šių „LUMIX GH6“ gaminių: „DC-GH6E“, „DC-GH6ME“, „DC-GH6LE“ (toliau „Akcija apimti produktai“), ir užregistruoti Akcija apimtą produktą įgaliotoje mažmenininko parduotuvėje, pateikdamas 4 punkte nurodytą informaciją.

2.4. Visi Akcija apimti produktai turi būti nauji, originalūs „Panasonic“ gaminiai. Ši Akcija netaikoma naudotiems, atnaujintiems, iš Akcijoje nedalyvaujančių šalių importuotiems arba padirbtiems ar bet kokiu būdu „Panasonic“ įmonių grupės intelektinės nuosavybės teises pažeidžiantiems produktams.

3. DOVANOS

3.1. Už dalyvavimą Akcijoje teikiamos dovanos yra 128GB „Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD“ serijos kortelė ir +1 metų garantijos pratęsimas atitinkamam Akcija apimtam produktui (toliau „Dovanos“).

3.2. Už dalyvavimą Akcijoje siūlomos dovanos yra nekeičiamos, neperleidžiamos ir negali būti pakeistos į išmoką grynaisiais ar kreditą.

3.3. 128GB „Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD“ serijos kortelė siūloma tol, kol baigsis atsargos.

3.4. Iškilus nenumatytoms aplinkybėms, Akcijos organizatorius pasilieka teisę be įspėjimo įteikti alternatyvias tokios pat ar didesnės vertės Dovanas.

4. PARAIŠKOS DOVANOMS GAUTI

4.1. Norėdami gauti Dovanas, užregistruokite įsigytą Akcija apimtą produktą įgaliotųjų mažmenininkų parduotuvėse per Paraiškų dovanoms gauti pateikimo laikotarpį.

4.2. Paraiškos, susijusios su Akciją apimtais produktais, įsigytais prieš Akcijos laikotarpį arba jam pasibaigus, bus laikomos negaliojančiomis.

4.3. Pateikdamas paraišką Dovanoms, Dalyvis turi pateikti šią privalomą informaciją:

1) kur buvo įsigytas Akcija apimtas produktas,

2) pirkimo data,

3) Akcija apimto produkto serijos numeris (kurį rasite ant gaminio pagrindo arba jo dėžutės šono),

4) sąskaitos – faktūros arba pirkimą patvirtinančio kvito nuskaityta kopija arba nuotrauka (viso pirkimo kvito kopija (neįkelkite kasos ar išankstinio užsakymo kvito),

5) Jūsų adresas 128GB „CFexpress Type B GOLD“ serijos kortelės pristatymui.

4.4 Užregistravę produktą, iš įgaliotojo pardavėjo gausite garantijos pratęsimo sertifikatą. Jei perkate rinkinį (kameros korpusą ir objektyvą) „DC-GH6LE“, „DC-GH6ME“, užregistruokite rinkinį (korpusą ir objektyvą) vienu metu kaip „DC-GH6LE“, „DC-GH6ME“, o ne kaip du atskirus gaminius (pvz., tik korpusą ar tik objektyvą). Tokios atskiros paraiškos nebus priimamos.

4.5. Užregistravę produktą per 80 dienų gausite „Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD“ serijos kortelę. Patikrinkite, ar nurodėte teisingą „Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD“ serijos kortelės pristatymo adresą.

4.5. Paraiškų pateikimo laikotarpis yra nuo 2022 m. kovo 15 d. iki 2022 m. gegužės 31 d. („Paraiškų pateikimo laikotarpis“). Paraiškų, pateiktų pasibaigus Paraiškų pateikimo laikotarpiui, Akcija neapims.

4.6. Organizatorius neatsako už jokius techninius, įrangos, programinės įrangos, serverio, svetainės ar kitokius gedimus ar bet kokią žalą, kuri trukdo arba kitaip neleidžia Dalyviui dalyvauti Akcijoje.

4.8. Dalyvio paraiška bus patikrinta pagal šias sąlygas ir taisykles. Negaliojančiomis bus laikomos paraiškos, susijusius su Akciją apimtais produktais, kurie buvo grąžinti mažmenininkui, o Dalyvis pakeis Akciją apimtą gaminį arba gaus visą sumokėtą sumą. Tokiu atveju Organizatorius turės teisę reikalauti grąžinti visas įteiktas Dovanas.

4.9. Akcijos Organizatorius nenagrinės paraiškos, jei Dalyvis nepateiks galiojančios pirkimo kvito kopijos, produkto serijos numerio ir serijos numerio bei brūkšninio kodo kopijos.

5. PRISTATYMAS

5.1 128GB „Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD“ serijos kortelė bus išsiųsta adresu, kurį Dalyvis pateiks įgaliotam pardavėjui.

5.2. Jei 128GB „Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD“ serijos kortelės negalima pristatyti dėl Dalyvio pateikto netinkamo arba neteisingo adreso, Organizatorius neprivalo atlikti tolesnio tyrimo.

5.3. 128GB „Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD“ serijos kortelės sugadinimo ar netyčinio praradimo rizika, ją išsiuntus, atitenka Dalyviui.

5.4. 128GB „Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD“ serijos kortelė bus pristatyta per 80 dienų, pasibaigus Paraiškų pateikimo laikotarpiui.

5.5. Jei Organizatorius negalės išlaikyti 5.4 skirsnyje nurodyto pristatymo termino dėl priežasčių, už kurias jis neatsako („Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD“ serijos kortelių trūkumas), Organizatorius apie tai Dalyvį informuos nedelsdamas ir tuo pačiu praneš apie numatomą naują pristatymo datą. Toks 128 GB „Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD“ serijos kortelių trūkumo atvejis bus visų pirma laikomas Akcijos Organizatoriaus tiekėjo nesugebėjimu laiku pristatyti produktų, jei Organizatorius sudarė suderintą sandorį, nei Organizatorius, nei jo tiekėjas nebus laikomi kaltais, o Organizatorius neprivalės rūpintis konkrečiu atveju. 128 GB „Lexar® Professional CFexpress™ Type B GOLD“ serijos kortelių trūkumo atvejis taip pat laikomas nenumatytų aplinkybių („force majeure“) atveju.

6. PRIVATUMAS IR DUOMENŲ APSAUGA

6.1. Atsakingas duomenų valdytojas yra Organizatorius, „Panasonic Marketing Europe GmbH“, Hagenauer Str. 43, 65203 Vysbadenas, VOKIETIJA; data_protection@eu.panasonic.com

6.2. Organizatorius laikysis galiojančių duomenų apsaugos įstatymų nuostatų. Organizatoriaus taikomą privatumo politiką galite rasti adresu:

[https://www.panasonic.com/lt/privatumo-politika.html]

6.3. Renkamų duomenų tipai: pasisveikinimas, vardas ir pavardė, pašto adresas, gyvenamoji šalis ir el. pašto adresas, atsakymas į apklausą, Akcija apimtas produktas, Akcija apimto produkto įsigijimo data ir vieta.

6.4. Duomenų rinkimo tikslai: duomenys bus renkami, tvarkomi ir saugomi tik Akcijos vykdymo arba tiesioginės rinkodaros tikslu, jei Dalyvis su tuo sutiko. Jei Dalyvis davė sutikimą tiesioginei rinkodarai, aukščiau išvardyti duomenys bus renkami, tvarkomi ir saugomi taip pat šiuo tikslu. Jau esamų klientų duomenys bus lyginami ir atnaujinami, remiantis šios Akcijos metu pateiktais duomenimis.

6.5. Duomenų tvarkymas grindžiamas Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau BDAR) 6 straipsnio 1 dalies a ir b punktais.

6.6. Jokie Dalyvio asmens duomenys nebus perduoti trečiosioms šalims, joms nebus suteikta galimybė jais naudotis be sutikimo. Išimtis daroma trečiosioms šalims, inter alia agentūroms, kurioms buvo pavesta vykdyti Akciją ir kurios rinks, saugos ir naudos duomenis Akcijos vykdymo tikslais. Trečiosios šalys laikysis BDAR ir taikys būtinas saugos priemones, kaip raštu susitarta su Organizatoriumi, sudarant Duomenų tvarkymo sutartis.

6.7. Dalyvių asmens duomenis Organizatorius saugos tol, kol tai bus reikalinga, laikantis teisinių reikalavimų ir teisiniams tikslams, tokiems kaip paraiškos garantijai ir garantijos pratęsimui, tačiau ne ilgiau nei iki paraiškos senaties termino pabaigos.

6.8. Dalyvis bet kuriuo metu gali atšaukti duotą sutikimą naudoti asmens duomenis tiesioginei Organizatoriaus rinkodarai. Šis sutikimo atšaukimas turi būti adresuotas šalies, kurioje gyvena Dalyvis, Akcijos organizatoriui arba „Panasonic“ filialui.

6.9. Dalyvis turi teisę bet kuriuo metu gauti nemokamą informaciją apie saugomus Dalyvio asmens duomenis, jų kilmę ir gavėją bei duomenų tvarkymo tikslą ir, jei taikoma, teisę šiuos duomenis taisyti, blokuoti ar ištrinti, laikantis taikomų teisinių nuostatų, siunčiant prašymą el. pašto adresu: data_protection@eu.panasonic.com.

7. BENDROSIOS SĄLYGOS

7.1. Pateikdami paraišką Dovanoms, Dalyviai pareiškia, kad perskaitė šias Sąlygas ir taisykles ir su jomis sutinka.

7.2. Organizatorius pasilieka teisę patikrinti visų paraiškų teisingumą, įskaitant, be apribojimų, reikalavimą, kad Dalyvis įrodytų, kad jis negrąžino Akcija apimto produkto per 28 dienas nuo jo pristatymo datos. Paraiškos, susijusios su grąžintais Akcija apimtais produktais, nesąžiningos, nesąžiningus įrašus turinčios, kitaip šių taisyklių ir sąlygų neatitinkančios paraiškos bus pripažintos negaliojančiomis.

7.3. Organizatorius pasilieka teisę ir savo nuožiūra gali bet kuriuo metu taisyti šias sąlygas, jas pakeisti arba šią Akciją atšaukti.

7.4. Galima pateikti tik vieną paraišką vienam įsigytam Akciją atitinkančiam produktui.

7.5 Siekdamas nustatyti apgaulingas paraiškas, Organizatorius pasilieka teisę kryžmiškai tikrinti produktų grąžinimą atitinkamiems įgaliotiems mažmenininkams ir įteiktas Dovanas. Organizatorius pasilieka teisę neleisti išduoti Dovanos (arba imtis veiksmų, reikalaujančių grąžinti įteiktą Dovaną), jei įtariama, kad buvo pateikta melaginga ar apgaulinga paraiška.

7.6. Šias Sąlygas ir taisykles reglamentuoja Vokietijos Respublikos įstatymai, išskyrus tarptautinę kolizinę teisę, ypač JT konvenciją dėl tarptautinio prekių pirkimo-pardavimo sutarčių. Vysbadeno (Vokietija) teismai turi išimtinę jurisdikciją spręsti bet kokius dėl šios Akcijos kilusius arba su ja susijusius ginčus ar reikalavimus.

7.7. Jei kuri nors šių Sąlygų ir taisyklių nuostata nustos galioti, likusių sąlygų galiojimas nepasikeis.