Tvarus jūros gėrybių projektas iškelia aplinką į pačią svarbiausią poziciją

„Panasonic“ įmonės kavinėse siūloma žuvis, kuri auginama remiantis tvarumo principais

Žmonių populiacija pasaulyje auga ir kyla grėsmė, kad jūrų ištekliai gali būti išeikvoti. Siekdama šviesti žmones įvairiais būdais, „Panasonic“ naudojasi savo įmonės kavinėmis ir čia pristato tvarias jūros gėrybes. Šios jūrų gėrybės auginamos taikant tvarumo praktiką, tad įtraukdama jas į meniu įmonė prisideda įgyvendinant JT darnaus vystymosi tikslus (DVT), o tiksliau 14 tikslą (Gyvenimas vandenyje).

17 darnaus vystymosi tikslų (DVT)

Vaizdas. Darnaus vystymosi tikslai. 1 tikslas. Panaikinti skurdą; 2 tikslas. Panaikinti badą; 3 tikslas. Gera sveikata ir gerovė; 4 tikslas. Kokybiškas ugdymas, 5 tikslas. Lyčių lygybė; 6 tikslas. Švarus vanduo ir sanitarijos priemonės; 7 tikslas. Atsinaujinanti ir švari energija; 8 tikslas. Geras darbas ir ekonomikos augimas; 9 tikslas. Pramonė, inovacijos ir infrastruktūra; 10 tikslas. Nelygybės sumažinimas; 11 tikslas. Tvarūs miestai ir bendruomenės; 12 tikslas. Atsakingas vartojimas ir gamyba; 13 tikslas. Klimato apsaugos veiksmai; 14 tikslas. Gyvenimas vandenyje; 15 tikslas. Gyvenimas sausumoje; 16 tikslas. Taika, teisingumas ir tvirtos institucijos; 17 tikslas. Partnerystė siekiant šių tikslų; iki 2030 m. šių vystymosi tikslų bus laikomasi visame pasaulyje.

Per didelė žvejyba ir akvakultūra prisideda prie nuolatinio vandens išteklių vartojimo augimo. Jei nesiimsime atsakomųjų priemonių, ateities kartos gali neturėti galimybės mėgautis žuvimis ir vėžiagyviais. Siekdama išsaugoti šias vandenynų ir upių dovanas po mūsų ateisiančioms kartoms, nuo 2018 m. kovo mėn. „Panasonic“ savo įmonės kavinėse į meniu įtraukė tvarius jūros gėrybių produktus. Ši iniciatyva yra pirmoji tokio pobūdžio iniciatyva Japonijoje įsikūrusioje įmonės būstinėje.  

Tvarios jūros gėrybės yra jūrų produktai, kuriuos gamindami žuvininkystės ir akvakultūros pramonės atstovai naudojo tvarius gamybos metodus, atsižvelgdami į išteklių valdymą, aplinką ir visuomenę. Nuo 2020 m. sausio mėnesio tvarios jūros gėrybės buvo įtrauktos į 30 įmonių kavinių meniu, o iki fiskalinių 2020 m. pabaigos „Panasonic“ ketina tai pritaikyti net 100 savo kavinių, kurios Japonijoje maitina daugiau nei 100 000 įmonėje dirbančių žmonių.  

Nuotrauka. Įėjimas į „Panasonic“ įmonės kavinę. Tvarių jūros gėrybių plakatai ir reklamos. Daug eilėje stovinčių žmonių.
Nuotrauka. Meniu, į kurį įtrauktos tvarios jūros gėrybės. Keptos austrės iš Mijagio prefektūros. Ant padėklo pateikti baltieji ryžiai ir miso sriuba.
Nuotrauka. „Panasonic“ darbuotojai įmonės kavinėje valgo maistą iš tvarių jūros gėrybių meniu.

Tvarių jūros gėrybių sertifikavimas vartojimui

Viena iš visame pasaulyje reklamuojamų jūrų išteklių apsaugos iniciatyvų yra tvarių jūros gėrybių pasirinkimas. Kaip sertifikavimo sistemos buvo įkurtos „Marine Stewardship Council“ (MSC) ir „Aquaculture Stewardship Council“ (ASC) tarybos. Jei vartotojai pradės rinktis jūrų produktus, pažymėtus viena iš šių sistemų sertifikavimo etikete, išaugs norinčių šį sertifikatą gauti žvejybos pramonės operatorių skaičius. Tai padėtų apsaugoti turtingus jūrų išteklius.

Vaizdas. MSC sertifikavimo ženklas. MSC sertifikavimą atlieka „Marine Stewardship Council“, atsakanti už tvarią ir tinkamai valdomą žuvininkystę. Ženklas pateikiamas toliau. „CERTIFIED SUSTAINABLE SEAFOOD, MSC, www.msc.org“
Vaizdas. ASC sertifikavimo ženklas. ASC sertifikavimą atlieka „Aquaculture Stewardship Council“, atsakanti už atsakingą žuvų auginimą mažinant aplinkai ir visuomenei tenkančią naštą. Ženklas pateikiamas toliau. „Farmed Responsibly, asc certified, ASC-AQUA.ORG“

Įvesdama tvarias jūros gėrybes „Panasonic“ susidūrė su kliūtimis. Kad galėtų tvirtinti, kad įmonės kavinių meniu yra siūlomos tvarios jūros gėrybės, visos susijusios įmonės, ne tik jūrų produktų tiekėjai, bet ir importuotojai, didmenininkai, perdirbėjai, platintojai ir maisto tiekėjai, turi atitikti reikalavimus visoje tiekimo grandinėje. Gamybos grandies (angl. Chain-of-Custody – CoC) sertifikavimas užtikrina atsekamumą, o šį sertifikatą norinčios gauti įmonės turi atitikti labai daug reikalavimų.

Sertifikuotų jūros produktų tiekimo srautas

Vaizdas. „Gamybos grandies (CoC) sertifikatas būtinas visuose su jūros produktais susijusiuose procesuose.“ Šioje schemoje pavaizduotas sertifikuotų jūros produktų tiekimo srautas. Jūros produktų tiekėjai turi turėti MSC sertifikatus arba ASC sertifikatus. Importuotojai, didmenininkai, perdirbėjai, platintojai ir maisto tiekėjai turi turėti CoC sertifikatus. Tik įsitikinę, kad yra visi šie sertifikatai, įmonės kavinės gali užtikrinti, kad vartotojams pateikiamos tvarios jūros gėrybės.

Kad šios iniciatyvos poveikis būtų didesnis, „Panasonic“ skatina idėjos įgyvendinimą ir už įmonės ribų. Įmonė aktyviai teikia paramą kitoms įmonėms ir taip skatina jas pradėti tiekti tvarias jūros gėrybes savo kavinėse, kad dar labiau padidintų šio produkto žinomumą. Ji teikia paramą ir maisto tiekimo pramonės atstovams, padėdama jiems gauti CoC sertifikatus.

Vykdydama sąmoningumo didinimo veiklą „Panasonic“ tikisi įkvėpti esminių pokyčių vartotojų elgesyje. Pagrindinė idėja – darbuotojai turi patys paragauti ir įvertini tvarias jūros gėrybes, kad galėtų apie jas papasakoti kitiems. Ir toliau tobulindama šias ir panašias iniciatyvas, įmonė siekia prisidėti prie jūrų išteklių išsaugojimo ir tvarios visuomenės kūrimo.

Nuotrauka. Aptarnavimo kampelis „Panasonic“ įmonės kavinėje. Rodomi tvarių jūros gėrybių informaciniai plakatai. Plakatuose pateikiama informacija apie „Specialų tvarių jūros gėrybių dienos meniu!”
Nuotrauka. Bendras „Panasonic“ įmonės kavinės vaizdas. Valgo daug žmonių.
Vaizdas. A Better Life, A Better World

Kontaktai

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Kontaktai [Pasaulinė svetainė]