“Lumix S Series akcija”

“Lumix S Series akcija”

1. Rīkotājs

Kampaņas "LUMIX S Series akcija" (turpmāk "Kampaņa") rīkotājs ir Panasonic Marketing Europe GmbH ar juridisko adresi Hagenauer Strasse 43, 65203 Vīsbādene (turpmāk "mēs").

2. Garantijas pagarinājums un dalības nosacījumi

Garantijas pagarinājums uz 2 gadiem* attiecīgajam produktam LUMIX DC-S5KE-K / DC-S5E-K / DC-S5EME-K /  DC-S1RE-K / DC-S1RME-K / DC-S1E-K / DC-S1KE-K / DC-S1ME-K / DC-S1HE-K, kas ir iekļauts akcijā, tiks pagarināts par 1 papildu gadu bez maksas, ja iegādājaties LUMIX DC-S5KE-K / DC-S5E-K / DC-S5EME-K /  DC-S1RE-K / DC-S1RME-K / DC-S1E-K / DC-S1KE-K / DC-S1ME-K / DC-S1HE-K - kampaņas laikā no 01.10.2021. līdz 16.01.2022. (turpmāk "Kampaņas periods") jebkurā no mūsu autorizētajiem veikaliem - un reģistrēsiet LUMIX DC-S5KE-K / DC-S5E-K / DC-S5EME-K /  DC-S1RE-K / DC-S1RME-K / DC-S1E-K / DC-S1KE-K / DC-S1ME-K / DC-S1HE-K no 01.10.2021. līdz 31.01.2022. saskaņā ar šiem Kampaņas nosacījumiem mūsu Kampaņas lapā.

Lai to izdarītu, vienkārši izveidojiet kontu LUMIX PRO vai My Panasonic atkarībā no pieejamības jūsu valstī. Ja jums jau ir LUMIX PRO vai My Panasonic konts, pievienojiet iegādāto LUMIX DC-S5KE-K / DC-S5E-K / DC-S5EME-K /  DC-S1RE-K / DC-S1RME-K / DC-S1E-K / DC-S1KE-K / DC-S1ME-K / DC-S1HE-K savai produkta reģistrācijai. Šajās valstīs - Igaunijā, Latvijā, Lietuvā - reģistrācijas lapas nav pieejamas, un garantijas pagarinājuma sertifikāts jums tiks izsniegts ar tirdzniecības pārstāvja starpniecību kampaņas produkta iegādes brīdī: papīra vai elektroniskā formātā.

Ja iegādājaties atbilstošu LUMIX DC-S5KE-K / DC-S5EME-K /   DC-S1RME-K / DC-S1KE-K / DC-S1ME-K, lūdzu, reģistrējieties LUMIX PRO, ja piemērojams (https://www.lumixpro.panasonic.com/). Ja iegādājaties atbilstošu LUMIX DC-S5E-K /  DC-S1RE-K / DC-S1E-K / DC-S1HE-K un jums ir vismaz viens atbilstošs LUMIX PRO objektīvs, lūdzu, reģistrējieties LUMIX PRO (https://www.lumixpro.panasonic.com/), ja tā ir pieejama. Ja iegādājaties tikai atbilstošu LUMIX DC-S5E-K /  DC-S1RE-K / DC-S1E-K / DC-S1HE-K, lūdzu, reģistrējieties vietnē My Panasonic (https://my.panasonic.eu/). Pārbaudiet, kuri LUMIX PRO produkti ir atbilstoši (https://www.lumixpro.panasonic.com/).

Pēc tam reģistrējiet savu LUMIX DC-S5KE-K / DC-S5E-K / DC-S5EME-K /  DC-S1RE-K / DC-S1RME-K / DC-S1E-K / DC-S1KE-K / DC-S1ME-K / DC-S1HE-K, norādot sekojošo obligāto informāciju:

1) Kur tika iegādāts kampaņas produkts?
2) Iegādes datums
3) Kampaņas produkta modeļa numurs
4) kampaņas produkta sērijas numurs
5) Augšupielādējiet rēķinu/ pirkuma kvīti.

Garantijas pagarinājums tiks piešķirts tikai tad, ja reģistrēsieties Kampaņas perioda laikā un sniegsiet iepriekš minēto obligāto informāciju. Tāpēc, reģistrējot Kampaņas produktu attiecīgajā kampaņas lapā, lūdzu, aizpildiet minētos datus, ja tādi ir pieejami, vai arī sniedziet tos tirgotājam Kampaņas perioda laikā. Kad būsiet reģistrējies vai sniedzis izplatītājam visus datus, Jums tiks nodrošināta piekļuve garantijas pagarinājuma sertifikātam (vai arī tas būs pieejams Jums papīra vai elektroniskā versijā). Tas kalpos kā pierādījums Jūsu reģistrācijai Kampaņas perioda laikā garantijas prasības gadījumā.

Garantijas pieprasījuma gadījumā, lai saņemtu garantijas pakalpojumu, jāuzrāda garantijas pagarinājuma sertifikāts un pirkuma čeka oriģināls ar aktuālo rēķina numuru un norādītu PVN. Ja iepriekš minētie un jūsu personas dati būs nepareizi vai nepilnīgi, garantijas pagarinājums netiks piešķirts.

Rīkotājs nav atbildīgs par jebkādiem tehniskiem, tehnikas, programmatūras, servera, tīmekļa vietnes vai cita veida traucējumiem vai bojājumiem, kuru dēļ dalībniekam netiek nodrošināta vai citādi traucēta dalība Kampaņā, ja Rīkotājs par to nav atbildīgs.

Reģistrācijas, kas veiktas ar faksa palīdzību, pa tālruni, e-pastu vai pa pastu, netiks pieņemtas, ņemot vērā citus Lietuvā, Latvijā un Igaunijā piemērojamos noteikumus.

Neizskatāmas, pārveidotas vai nepilnīgas reģistrācijas vai tādas reģistrācijas, kas neatbilst šiem Kampaņas nosacījumiem, tiks uzskatītas par spēkā neesošām. Ja iegādājaties DC-S5KE-K / DC-S5EME-K /   DC-S1RME-K / DC-S1KE-K / DC-S1ME-K / DC-S5KS85KIT / DC-S5KR73KIT , lūdzam reģistrēt savu komplektu (kurā ir korpuss un objektīvs) kopā zem DC-S5KE-K / DC-S5EME-K /   DC-S1RME-K / DC-S1KE-K / DC-S1ME-K / DC-S5KS85KIT / DC-S5KR73KIT , nevis kā divas atsevišķas reģistrācijas (piemēram, tikai korpuss un tikai objektīvs). Atsevišķas reģistrācijas netiks pieņemtas..

3. Dalībnieki

Piedalīties var no 18 gadu vecuma.

4. Mūsu garantijas nosacījumi

Visos pārējos aspektos ir spēkā vispārējie garantijas nosacījumi, kas pieejami vietnē:
https://www.panasonic.com/lv/atbalsts/informacija-par-garantiju.html?_ga=2.216484566.1120541954.1627386305-2034430874.1611658848

5. Datu aizsardzība

Tiek piemērota mūsu konfidencialitātes politika, kas ir pieejama vietnē:
https://www.panasonic.com/lv/konfidencialitates-politika.html

6. Cits

Šīs Kampaņas ietvaros piedāvātais garantijas pagarinājums nav apmaināms, nav nododams tālāk, un nav pieejama skaidras naudas vai kredīta alternatīva.

Piedaloties šajā Kampaņā, tiek uzskatīts, ka esat izlasījis un pieņēmis šos Kampaņas noteikumus.

Rīkotājs patur tiesības jebkurā laikā grozīt šos Kampaņas noteikumus un jebkurā laikā grozīt vai atcelt šo Kampaņu, ja to atļauj likums, par to attiecīgi informējot dalībniekus un publicējot paziņojumu Kampaņas tīmekļa vietnē..

7. Atsevišķu klauzulu spēkā neesamība

Ja kāds no šo Kampaņas noteikumu punktiem ir spēkā neesošs, tas neietekmē pārējo Kampaņas noteikumu spēkā esamību. Ja jums rodas papildu jautājumi, lūdzu, sazinieties ar Panasonic Klientu apkalpošanas centru pa tālruni: LV: 00 37 1 6779 8043.
Zvanam var tikt piemērota operatora noteiktā maksa.