Zīmola stāsts

Tiecoties pēcLabākas dzīves, labākas pasaules”,
Panasonic
neatlaidīgi virzās uz priekšu dažādās jomās
Pārliecinieties paši par šo virzību uz priekšu.

Risinājumi labākai pasaulei

Panasonic nodrošina labāku dzīvi mājās, pilsētās, automašīnās un cita veida vidē.

Ūdeņraža enerģijas sabiedrībai

Ūdeņraža enerģija ir ne vien tīra, bet arī nodrošina stabilu enerģijas apgādi ārkārtas gadījumos.

Saules stars viņu sirdīs

Smaids no tumsības

Jūsu dzīve 2020. gadā

Labāka dzīvē visā pasaulē, pateicoties Panasonic

Pasaules čempioni

Augstākās tehnoloģijas izaicina pasauli solārās sacīkstēs.

Atkārtota resursu izmantošana

Inovatīva ražošana – no produkta uz produktu