Resursu pārstrādes iniciatīvas pārveido produktu ražošanu

Panasonic pārvērš nolietotās sadzīves ierīces atkārtoti izmantojamos resursos

Panasonic pārveido tā produktu ražošanas procesu, pievēršot uzmanību produktu dzīves cikla beigām, ieviešot “uz pārstrādi orientētu ražošanu”. Tā kā pārstrādes tehnoloģija nepārtraukti attīstās, galvenais mērķis ir spēt pārveidot dzelzi, varu un plastmasu no atkritumiem, kas nonāk poligonos, par resursiem ar augstu nozīmi jaunu produktu ražošanā.  

Atbalsts plastmasas izmantošanas samazināšanai pieaug, pasaulei virzoties uz “aprites ekonomiku”, kurā nerodas atkritumi. Elektriskās sadzīves ierīces ir izgatavotas no metāla, stikla un plastmasas. Aizvien pieaug spiediens atgūt un atkārtoti izmantot šos materiālus, nevis tos vienkārši izmest. Panasonic ir izstrādājis tehnoloģijas, ražošanas metodes un iekārtas efektīvai vērtīgu nolietotu sadzīves ierīču resursu atjaunošanai un atkārtotai izmantošanai, pārveidojot tos ražošanas materiālos.

Uz pārstrādi orientētai ražošanai ir divi mērķi. Viens no tiem ir izejvielu samazināšana līdz minimumam un pārstrādāto resursu maksimāla izmantošana. Otrs ir ražošanas procesā radīto galīgi apglabāto atkritumu apjoma samazinājums – līdz nullei.  

Produktu izgatavošana no pārstrādātiem resursiem

Lai atgūtu resursus no nolietotām sadzīves ierīcēm pārstrādes mērķiem, ir nepieciešamas progresīvas tehnoloģijas. Līdz minimumam samazinot izejvielu resursus, pazeminot produkta svaru un izmēru ražošanas posmā, Panasonic turpina attīstīt iniciatīvas, kuru mērķis ir atgūt lielāku pārstrādājamo resursu daudzumu, ieviešot jaunas tehnoloģijas tā pārstrādes rūpnīcās.

Resursu pārstrādes galvenā dimensija ir darbs, ko veic Panasonic Eco Technology Center Co., Ltd. (PETEC), pārstrādes rūpnīca, kas 2000. gadā tika nodibināta Hjogo prefektūrā, Japānā. PETEC rūpnīcā Panasonic veiksmīgi atgūst tādus vērtīgus resursus kā plastmasa, dzelzs un varš ar augstu tīrības pakāpi no nolietotiem televizoriem, gaisa kondicionieriem, ledusskapjiem un veļas mašīnām.  

Fotoattēls: Nolietotas sadzīves ierīces tiek piegādātas PETEC. Sadzīves ierīces, kas piegādātas ar autoiekrāvēju, tiek nogādātas PETEC noliktavā.
Fotoattēls: PETEC rūpnīcas līnijas darbinieki izmanto elektrisko skrūvgriezi, lai demontētu detaļas, kuras var izmantot atkārtoti.
Fotoattēls: Darbinieki, kas valkā cimdus, atlasa pārstrādātus resursus ar augstu tīrības pakāpi.

Piemēram, plastmasas elementu šķirošanas un pārstrādes process ir nopietns izaicinājums. Ir daudz plastmasas veidu un, lai gan tie var izskatīties līdzīgi, tie ir jānodala viens no otra un jāatgūst pirms pārstrādes procesa sākšanas. PETEC ir izstrādājis augstas precizitātes plastmasas šķirošanas sistēmu, kas ļauj to šķirot un atgūt pēc plastmasas veida ar augstu tīrības pakāpi. Tas ir iespējams, nosakot plastmasas veidu, apstarojot to ar infrasarkanās gaismas staru. No dažādiem elementiem tiek atlasīti trīs plastmasas veidi – polipropilēns, polistirols un ABS (akrilnitrila-butadiēna-stirols) – un to tīrības pakāpe pārsniedz 99 procentus.

Augstas precizitātes plastmasas atlases sistēma, izmantojot infrasarkano staru identifikācijas tehnoloģiju

Fotoattēls: Augstas precizitātes plastmasas šķirošanas sistēma ar infrasarkano staru identifikācijas tehnoloģiju

Atlasītā plastmasa ar augstu tīrības pakāpi tiek nosūtīta tālāk pa konveijeru, lai sāktu jaunu lomu kā pārstrādāti materiāli

Fotoattēls: Sašķirotā plastmasa
Fotoattēls: Pārstrādātie materiāli tiek nosūtīti no PETEC. Iekrāvēji pārvadā maisus ar pārstrādātiem materiāliem.

Atlasītie augstas tīrības pakāpes pārstrādātie resursi atdzimst kā “uz resursu pārstrādi orientēti produkti.” Pārstrādātā plastmasa tiek izmantota gaisa kondicionieru, ledusskapju un induktīvās sildīšanas (IH) sildīšanas sildītāju iekšējos elementos. Jaunos ledusskapjos tiek izmantota vakuuma izolācija, kurā tiek izmantota stikla vate, kas pārstrādāta no televīzijas katodstaru lampām (CRT). Paplašinot šāda veida resursu pārstrādes tehnoloģijas no vietējās izmantošanas Japānā līdz visai pasaulei, Panasonic mērķis ir dot ieguldījumu ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) sasniegšanā un ilgtspējīgas sabiedrības izveidē.

17 ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM)

Attēls: Ilgtspējīgas attīstības mērķi. 1. mērķis: Novērsta nabadzība, 2. mērķis: Novērsts bads, 3. mērķis: Laba veselība, 4. mērķis: Kvalitatīva izglītība, 5. mērķis: Dzimumu līdztiesība, 6. mērķis: Tīrs ūdens un piemēroti sanitārie apstākļi, 7. mērķis: Atjaunojama enerģija, 8. mērķis: Labs darbs un ekonomiskā izaugsme, 9. mērķis: Rūpniecība, inovācijas un infrastruktūra, 10. mērķis: Mazināta nevienlīdzība, 11. mērķis: Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas, 12. mērķis: Atbildīgs patēriņš un ražošana, 13. mērķis: Planētas aizsardzība, 14. mērķis: Dzīvība ūdenī, 15. mērķis: Dzīvība uz zemes, 16. mērķis: Miers, taisnīgums un spēcīgas institūcijas, 17. mērķis: Sadarbība mērķu īstenošanai. Tuvojoties 2030. gadam, šie attīstības mērķi būs svarīgi visā pasaulē.
Attēls: A Better Life, A Better World

Saziņa

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Saziņa [globālā vietne]