Ilgtspējīgā veidā iegūtu jūras velšu projekta centrālais aspekts ir vide

Panasonic darbinieku kafejnīcās tiek pasniegtas zivis, kas audzētas ilgtspējīgā veidā

Pasaules iedzīvotāju skaita pieauguma dēļ pastāv draudi, ka jūras resursi var tikt izsmelti. Panasonic darbinieku kafejnīcas tiek izmantotas kā platforma, lai dažādos veidos informētu cilvēkus, tostarp, iekļaujot ēdienkartē “ilgtspējīgā veidā iegūtas jūras veltes”, proti jūras veltes, kas audzētas, izmantojot ilgtspējīgu praksi, turklāt šāda rīcība palīdz sasniegt ANO ilgtspējīgas attīstības mērķu (IAM) 14. punktu (Dzīvība ūdenī).

17 ilgtspējīgas attīstības mērķi (IAM)

Attēls: Ilgtspējīgas attīstības mērķi. 1. mērķis Novērsta nabadzība, 2. mērķis: Novērsts bads, 3. mērķis: Laba veselība, 4. mērķis: Kvalitatīva izglītība, 5. mērķis: Dzimumu līdztiesība, 6. mērķis: Tīrs ūdens un piemēroti sanitārie apstākļi, 7. mērķis Atjaunojamā enerģija, 8. mērķis: Labs darbs un ekonomikas izaugsme, 9. mērķis: Inovācijas un infrastruktūra, 10. mērķis: Mazināta nevienlīdzība, 11. mērķis: Ilgtspējīgas pilsētas un kopienas, 12. mērķis: Atbildīgs patēriņš, 13. mērķis: Planētas aizsardzība, 14. mērķis: Dzīvība ūdenī, 15. mērķis: Dzīvība uz zemes, 16. mērķis: Miers un taisnīgums, 17. mērķis: Sadarbība mērķu īstenošanai, šie attīstības mērķi palīdzēs panākt vienotību visā pasaulē, sasniedzot 2030. gadu.

Pārzvejas un akvakultūras dēļ pieaug jūras resursu patēriņš. Ja netiks veikti pretpasākumi, iespējams, ka nākamās paaudzes vairs nevarēs baudīt zivis un vēžveidīgos. Lai saglabātu šīs okeāna un upju dāvanas tiem, kuri sekos mūsu pēdās, Panasonic kopš 2018. gada savās darbinieku kafejnīcās izmanto ilgtspējīgā veidā iegūtas jūras veltes. Šī ir pirmā šāda veida iniciatīva, ko īsteno Japānā dibināts uzņēmums.  

Ilgtspējīgā veidā iegūtas jūras veltes ir jūras produkti, kuru iegūšanai ražotāji zivjrūpniecības un akvakultūras jomā ir izmantojuši ilgtspējīgas ražošanas metodes, izvērtējot resursu pārvaldības, vides un sabiedrības aspektus. Kopš 2020. gada janvāra ilgtspējīgā veidā iegūtas jūras veltes ir iekļautas 30 darbinieku kafejnīcu ēdienkartē, un Panasonic vēlas pabeigt šo ieviešanas programmu visās — aptuveni 100 — savās darbinieku kafejnīcās, kurās Japānā tiek apkalpoti vairāk nekā 100 000 darbinieku, līdz 2020. finanšu gada beigām.  

Fotoattēls: Ieeja Panasonic darbinieku kafejnīcā. Ir izlikti plakāti un reklāmkarogi par ilgtspējīgā veidā iegūtām jūras veltēm. Rindā stāv daudz cilvēku.
Fotoattēls: Ēdienkartes piedāvājums ar ilgtspējīgā veidā iegūtām jūras veltēm. Eļļā vārītas austeres no Mijagi prefektūras. Baltie rīsi un miso zupa uz paplātes.
Fotoattēls: Panasonic darbinieki izvēlas ēdienu no ēdienkartes darbinieku kafejnīcā, kurā īsteno ilgtspējīgā veidā iegūtu jūras velšu programmu.

Ilgtspējīgā veidā iegūtu jūras velšu sertifikācija patēriņam

Viena no iniciatīvām jūras resursu aizsardzībai, kas tiek popularizēta visā pasaulē, ir ilgtspējīgā veidā iegūtu jūras velšu izvēle. Jūras uzraudzības padome (The Marine Stewardship Council — MSC) un Akvakultūras uzraudzības padome (Aquaculture Stewardship Council — ASC) ir dibinātas kā sertifikācijas sistēmas. Ja patērētāji sāks izvēlēties tādus jūras produktus, uz kuriem ir šo sertifikācijas sistēmu marķējums, pieaugs to zivjrūpniecības uzņēmēju skaits, kuri vēlēsies iegūt šo sertifikātu. Tas palīdzēs aizsargāt jūras bagātības.

Attēls: MSC sertifikācijas zīme. MSC sertifikātu Jūras uzraudzības padome piešķir ilgtspējīgi un pareizi pārvaldītām zivsaimniecībām. Zīmi attēlo šādi. “CERTIFIED SUSTAINABLE SEAFOOD, MSC, www.msc.org”
Attēls: ASC sertifikācijas zīme. ASC sertifikāciju reglamentē Akvakultūras uzraudzības padome atbildīgai zivju audzēšanai, lai samazinātu slogu uz vidi un sabiedrību. Zīmi attēlo šādi. “Farmed Responsibly, asc certified, ASC-AQUA.ORG”

Panasonic bija jāpārvar lieli šķēršļi, lai ieviestu ilgtspējīgā veidā iegūtas jūras veltes. Lai drīkstētu apgalvot, ka uzņēmuma darbinieku kafejnīcās tiek piedāvātas ilgtspējīgā veidā iegūtas jūras veltes, visiem iesaistītajiem uzņēmumiem — ne tikai jūras produktu piegādātājiem, bet arī importētājiem, vairumtirgotājiem, pārstrādātājiem, izplatītājiem un ēdinātājiem — jāievēro prasības visā piegādes ķēdē. Pārraudzības ķēde garantē to, ka tiek nodrošināta izsekojamība, tādēļ, lai saņemtu sertifikātu, šiem uzņēmumiem ir jāievēro daudzas prasības.

Sertificētu jūras produktu nodrošināšanas plūsma

Attēls: “Pārraudzības ķēdes sertifikācija ir nepieciešama visiem jūras produktu ieguves procesiem.” Šajā diagrammā ir attēlota sertificētu jūras produktu nodrošināšanas plūsma. Jūras produktu piegādātājiem ir nepieciešams MSC vai ASC sertifikāts. Pārraudzības ķēdes sertifikāts ir vajadzīgs arī importētājiem, vairumtirgotājiem, pārstrādātājiem, izplatītājiem un ēdinātājiem. Kad ir saņemti visi šie sertifikāti, darbinieku kafejnīcas drīkst pasniegt ilgtspējīgā veidā iegūtas jūras veltes.

Lai palielinātu šīs iniciatīvas ietekmi, Panasonic rīkojas arī ārpus uzņēmuma robežām. Panasonic aktīvi atbalsta citus uzņēmumus, iedrošinot ieviest ilgtspējīgā veidā iegūtas jūras veltes savās darbinieku kafejnīcās, lai būtiski paplašinātu šo produktu atpazīstamību. Turklāt uzņēmums palīdz ēdināšanas nozares uzņēmumiem iegūt pārraudzības ķēdes sertifikātu.

Ar informēšanas kampaņu palīdzību Panasonic cer iedvesmot patērētājus būtiski mainīt savus paradumus. Pamatideja ir aicināt uzņēmuma darbiniekus pagaršot un novērtēt ilgtspējīgā veidā iegūtas jūras veltes, lai viņi stāstītu par tām citiem. Turpinot šo un citas līdzīgas iniciatīvas, uzņēmums vēlas veicināt jūras resursu saglabāšanu un ilgtspējīgas sabiedrības veidošanos.

Fotoattēls: Apkalpošanas zona Panasonic darbinieku kafejnīcā. Ir izlikti informatīvi plakāti par ilgtspējīgā veidā iegūtām jūras veltēm. Plakātos ir minēta “Ilgtspējīgā veidā iegūto jūras velšu īpašā dienas ēdienkarte”
Fotoattēls: Panasonic darbinieku kafejnīcas kopskats. Daudzi cilvēki ietur maltīti.
Attēls: A Better Life, A Better World

Saziņa

Panasonic Corporation
Groupwide Brand Communications Division
Saziņa [globālā vietne]