#,###.00 000 010 //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/fa/widgets/region/{0} //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: خرید Buy from Panasonic Where to Buy false false /middleeast/fa/consumer/where-to-buy.html false

لوله محفاظ سفید (UL/BS)

لوله محفاظ سفید (UL/BS)

قابلیت عالی با دوام بودن و مقاومت در برابر خوردگی

گالوانیزه کردن عالی از طریق روند اندود کردن درون خطی برای محافظت بیشتر در برابر خوردگی. پرداخت شده با روکش ضد خوردگی شفاف و بادوام برای محافظت بیشتر در سطح خارجی و روکش اپوکسی با درجه بالاتر برای سطح داخلی.

بستن

انتخاب رنگ

مشخصات

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    لوله محفاظ سفید (UL/BS)