MCB

فیوزهای مینیاتوری

کم حجم و با ظرفیت بسیار بالا. فیوزهای مینیاتوری تکامل یافته.

بستن

مشخصات

ویژگیها

MCB
انرژی کارآمد
زمان وجود خطا حداقل انرژی خارج می شود
تمیز کردن سطح تماس
طراحی پیشرفته جریان مناسبی ایجاد می کند
پایانه دوتایی در هر دو طرف
انتخاب استفاده از باس بار یا کابل برای ایجاد اتصال

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر