Cosmo Art

Cosmo Art

امضای منحصر به فرد

طراحی برتر اروپا با قابلیت استفاده عالی آمیخته شده است.

Cosmo Art

بستن

مشخصات

ویژگیها

Cosmo Art
Unique design
طراحی اروپایی با کیفیت ژاپن
نصب آسان و سریع
پایانه بدون پیچ زحمت نصب را کمتر می کند
ضد آتش
ساخته شده از مواد مقاوم در برابر آتش و دیرسوز

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر