#,###.00 000 010 //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/fa/widgets/region/{0} //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: خرید Buy from Panasonic Where to Buy false false /middleeast/fa/consumer/where-to-buy.html false

Full Color

Full Color

سادگی شیک

طراحی ساده و بدون پیچ آماده استفاده در ایده های شخصی شما برای فضای داخلی تان است.

Full Color

بستن

انتخاب رنگ

مشخصات

ویژگیها

Full Color
رنگها:
Color:Beige:Full Color-B
Color:Gold:Full Color-G
Color:Silver:Full Color-S
طراحی اصلی کلاسیک
موجود در پرداخت های پلاستیکی و فلزی مناسب برای مجموعه متنوعی از کاربردها
بادوام
مکانیسم سوئیچ از یک سیستم فنر پیچشی برای ماندگاری طولانی تر بهره برده است
ضد آتش
ساخته شده از مواد مقاوم در برابر آتش و دیرسوز

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر