صفحه Multigang

صفحه Multigang

بستن

ویژگیها

صفحه Multigang
رنگها:
Color:Pearlwhite:Multi Gang Plate-P
Color:Gray:Multi Gang Plate-G
مجموعه وسیع
صفحه های ‎9-gang، ‏‎12-gang، ‏‎15-gang و ‎18-gang موجود است
موجود در 2 رنگ
رنگ های بژ و متال
ضد آتش
ساخته شده از مواد مقاوم در برابر آتش و دیرسوز

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر