پوشش مقاوم در هوا

پوشش مقاوم در هوا

محافظت در فضای خارجی

صفحه فضای خارجی مقاوم در برابر هوا با رتبه IP55

پوشش مقاوم در هوا

بستن

ویژگیها

پوشش مقاوم در هوا
رنگها:
Color:Metalblack:Weather Proof Cover-M
Color:Plasticblack:Weather Proof Cover-P
Color:Metalgray:Weather Proof Cover-M
Color:Plasticbeige:Weather Proof Cover-P
چندکاربردی
قابل استفاده در فضای داخلی محیط های مسکونی یا اداری و فضای خارجی در محدوده دمای محیط 10- تا 40 درجه سانتیگراد
طراحی های متنوع
پوشش هایی برای قرار دادن افقی و عمودی دستگاه با پرداخت پلاستیکی و متالیک
رتبه بندی IP55
محافظت در برابر جریان آب و ذرات گرد و غبار و اسپری با ضخامت 1 میلی متر

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    پوشش مقاوم در هوا