#,###.00 000 010 //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/fa/widgets/region/{0} //panasonic-middleeast-purchase-now.ibrandiq.com/Products/MultipleInStock/Fluid/{0}
Retail Sales Price: خرید Buy from Panasonic Where to Buy false false /middleeast/fa/consumer/where-to-buy.html false

زنگ در

زنگ در

صدای خوشایند

زنگ در زیبا، مقاوم در برابر هوا و با استفاده آسان

زنگ در

بستن

انتخاب رنگ

ویژگیها

زنگ در
زیبا
طراحی ساده و کلاسیک
به راحتی شنیده می شود
زنگ با دو آهنگی که به راحتی شنیده می شوند (82 دسی بل)
لوازم جانبی مقاوم در برابر هوا
دکمه فشاری مقاوم در برابر هوا برای زنگ در متناسب با محیط های داخلی و خارجی

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر