Refina

Refina

بستن

مشخصات

ویژگیها

Refina
رنگها:
Color:Darkbrown:Refina-D
Color:White:Refina-W
Color:Pearlwhite:Refina-P
Color:Gray:Refina-G
Color:Black:Refina-B
Color:Gold:Refina-G
Color:Brown:Refina-B
مجموعه رنگ
دستگاه و صفحه قابل سفارشی در 7 رنگ
لمسی روان
فناوری فنر پیچشی پیشرفته، عملکرد روشن/خاموش کردن را ساده و روان می کند
ضد آتش
ساخته شده از مواد مقاوم در برابر آتش و دیرسوز

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر