پوشش مقاوم در هوا

پوشش مقاوم در هوا

محافظت در فضای خارجی

صفحه فضای خارجی مقاوم در برابر هوا با رتبه IP55

پوشش مقاوم در هوا

بستن

ویژگیها

پوشش مقاوم در هوا
چندکاربردی
قابل استفاده در فضای داخلی محیط های مسکونی یا اداری و فضای خارجی در محدوده دمای محیط 10- تا 40 درجه سانتیگراد
موجود در دو اندازه
پوشش های مقاوم در برابر هوای ‎1-Gang و ‎
2-Gang BS Type
رتبه بندی IP55
محافظت در برابر جریان آب و ذرات گرد و غبار و اسپری با ضخامت 1 میلی متر

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    پوشش مقاوم در هوا