Wide

مدرن و جدید

طراحی بسیار باریک و شیک همراه با ترکیبی چندگانه برای همسویی بهتر با آخرین مقاصد دوستدار محیط زیست.

Wide

بستن

مشخصات

ویژگیها

Wide
تنوع زیاد در رنگ
10 تنوع مختلف برای رنگهای استاندارد، متالیک و گچی
پایه رزین اوره
واپسگرا در برابر شعله و مقاوم در برابر پیشروی آتش
درگاه اتصال سریع
برای سیم کشی تنها کافی است تا به آسانی سیم را به درون دستگاه وارد کنید

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر