ارتباط داخلی تصویری بی سیم VL-SVD272

VL-SVD272

سری ارتباط داخلی تصویری بسیار قابل توسعه

•  بسیار قابل توسعه
•  بی سیم DECT
•  نمایشگر رنگی عریض 7 اینچی
•  ضبط تصویر
•  پشتیبان باز کردن قفل الکتریکی
•  تغییردهنده صدا
•  دید در شب

ارتباط داخلی تصویری بی سیم VL-SWD272

بستن

مشخصات

ویژگیها

ارتباط داخلی تصویری بی سیم VL-SVD272
بسیار قابل توسعه
نمایشگر رنگی عریض 7 اینچی
ضبط تصویر

هیجات زده بشو

سیستم ارتباط داخلی تصویری بی سیم VL-SVD272

لوازم جانبی

accessory-image

VL-MWD272CX

مانیتور قابل اتصال

accessory-image

VL-WD613CX

مانیتور بی سیم

accessory-image

VL-V522LBX

ایستگاه در

accessory-image

VL-V522LCE

ایستگاه در

accessory-image

VL-FKD2BX

تکرارکننده بی سیم DECT

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    ارتباط داخلی تصویری بی سیم VL-SVD272