ایستگاه لابی VL-V590

ایستگاه لابی VL-V590

بستن

ویژگیها

ایستگاه لابی VL-V590
زاویه دید (تقریباً 87 درجه/تقریباً 66 درجه)
روش نصب توکار
ساخته شده از استیل ضد زنگ و رزین ABS بازدارنده اشتعال

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    ایستگاه لابی VL-V590