MF Tough

MF Tough

باتری خودرو مستحکم و بدون نیاز به نگه داری

مستحکم و بدون نیاز به نگه داری

بستن

مشخصات

ویژگیها

MF Tough
فناوری ژاپن
پوشش آلیاژ نقره
طراحی شده برای خودروهای موجود در بازار

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر