باطری عکاسی لیتیوم ۲CR-۵W

2CR-5W

بستن

ویژگیها

باطری عکاسی لیتیوم ۲CR-۵W
باطری لیتیوم دی اکسید منگنز
۶ولت
۳۴x۱۷x۴۵

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    باطری عکاسی لیتیوم ۲CR-۵W