باطری فتو لیتیوم CR-P2W

CR-P2W/1BE

بستن

ویژگیها

باطری فتو لیتیوم CR-P2W
باطری لیتیوم دی اکسید منگنز
6ولت
۳۵x۱۹.۵x۳۶mm

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    باطری فتو لیتیوم CR-P2W