لامپ LED مدل بازتابنده LDAHV۱۰D6۵H۲MP

لامپ LED  مدل بازتابنده LDAHV۱۰D6۵H۲MP

LDAHV10D65H2MP

لامپ LED مدل بازتابنده با روشنایی آرام روز۱۰ وات

لامپ بازتابنده جهت دار با ۱۲۰ درجه زاویه مناسب برای نورافکن

LDAHV10D65H2MP

بستن

ویژگیها

لامپ LED  مدل بازتابنده LDAHV۱۰D6۵H۲MP
۱۰وات
طول عمر بالای لامپ
راندمان بالای دخیره انرژی
۱۰وات = ۷۵وات

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    لامپ LED مدل بازتابنده LDAHV۱۰D6۵H۲MP