دستگاه فشارسنج خون

EW-BW30

بستن

مشخصات

ویژگیها

دستگاه فشارسنج خون
مدل مچ دست
حافظه ۲۷۰X۲ شخص
نمایشگر ال سی دی بزرگ

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

    پشتیبانی

    پشتیبانی شوید

    دستگاه فشارسنج خون