ریش تراش قابل شارژ / AC مدل ES-RT۳۰

ES-RT30

بستن

ویژگیها

ریش تراش قابل شارژ / AC مدل ES-RT۳۰
۱۰۰۰۰ دور در دقیقه
تیغه نانوبا زاویه ۳۰ درجه داخلی
سیستم کوتاه کردن با ۳ تیغه

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

محصولاتي كه احتمالا دوست خواهيد داشت

مشاهدات اخیر

مشاهدات اخیر

  پشتیبانی

  پشتیبانی شوید

  ریش تراش قابل شارژ / AC مدل ES-RT۳۰

  نحوه کارکرد و راهنماییها
  Operating Instructions
  English